بارک‌زایی

(تغییرمسیر از بارکزایی (پشتون))

بارکزایی یا بارکزی طایفه‌ای از افغانان پشتون که رقیب ابدالی‌ها بودند و همیشه سلطان از طایفهٔ ابدالی و وزیر از طایفهٔ بارکزایی تعیین می‌شد و در ۱۲۵۷ دوست محمدخان از طایفهٔ بارکزایی بر تخت سلطنت دست یافت و حکومت سلسلهٔ ابدالی یا درانی منقرض شد.

Barakzai dynasty
کشورخراسان و افغانستان
تاریخ بنیان‌گذاری۱۸۲۶
بنیانگذاردوست‌محمد
رهبر کنونیاحمدشاه ظاهر "پسر ارشد محمدظاهرشاه"
عنوان‌هاامیر، شاه
قلمرو سلسله بارکزایی در دوره حکومت عبدالرحمن خان در سال ۱۸۹۳ میلادی پیش از امضای معاهده دیروند
بارکزایی یا بارکزی یا بارکزهی
مناطق با جمعیت چشمگیر
افغانستان، پاکستانایران ]
زبان‌ها
زبان پشتو، فارسی افغانستان فارسی و سیستانی ایران
دین
اسلام (مذهب سنی)

منابع ویرایش

  • تاریخ سلاطین اسلام لین پول ترجمهٔ عباس اقبال
  • معجم‌الانساب