بازتاب (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌پدیا

بازتاب عبارت است از تغییر مسیر نور پس از برخورد با یک شیء.

بازتاب همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: