تحلیل دندان

بیماری در انسان
(تغییرمسیر از بازجذب دندان)

تحلیلِ دندان (انگلیسی: Tooth resorption‎) فرایندی است که در آن تمام یا بخشی از ساختار یک دندان به سبب فعال شدن قابلیت ذاتی بدن برای برطرف کردن جرم دندان، بوسیلهٔ سلول‌ هایی از قبیل استئوکلاست تحلیل می‌رود.

Tooth resorption
طبقه‌بندی و منابع بیرونی
تخصصدندان‌پزشکی

دسته‌بندی تحلیل التهابیویرایش

تحلیل ریشه‌ی دندان را می‌توان به دو دسته‌ی تحلیل داخلی و تحلیل خارجی طبقه‌بندی کرد:

  • تحلیل داخلی: تخریب از داخل کانال شروع می‌شود. نیاز به درمان اندودانتیکس دارد.
  • تحلیل خارجی: تخریب در پریودنشیوم شروع می‌شود.
    • تحلیل التهابی ریشه: منشا آن پالپ نکروز است و محرک‌ها از پالپ خود را به پریودنشیم می‌رسانند. نیاز به درمان اندودانتیک دارد.
    • تحلیل جایگزینی: به علت تروما به پریودنشیم است. درمان نمی‌تواند روند آن را متوقف کند.
    • تحلیل سرویکالی: ناشی از عفونت سالکولار است.[۱]

منابعویرایش

  1. «مرور اندودانتیکس». قطره.