بازرگان (ابهام‌زدایی)

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

بازرگان به معنای شخص تجارت‌پیشه است. همچنین ممکن است در یکی از این موارد به‌کار رود:

افراد
جای‌ها