باز کردن منو اصلی

مرمت

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا
(تغییرمسیر از بازسازی)

مرمت : واژه ی مرمت از ریشه ی عربی رمَّ گرفته شده که به معنی جمع آوری استخوان است. مرمت ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: