بازچیرگی شاهنشاهی ساسانی بر یمن

بازچیرگی شاهنشاهی ساسانی بر یمن دلالت بر نبردی در سال ۵۷۵ یا ۵۷۸ میلادی می‌دارد که با یورش سپاه ساسانی به ‌یمن، منجر به برون‌آوردن آن سرزمین از دست امپراتوری آکسوم شد. پس از این نبرد معدی کرب پسر سیف بن ذی‌یزن فرمانروای یمن شد. پیش از این نبرد یمن سیف ذی یزن، فرمانروای یمن، به‌دست مردان آکسوم کشته و یمن به‌دست حبشیان افتاد.[۱]

بازچیرگی شاهنشاهی ساسانی بر یمن
بخشی از جنگ‌های شاهنشاهی ساسانیان و امپراتوری آکسوم
تاریخ۵۷۵ یا ۵۷۸ میلادی
موقعیت
نتایج پیروزی ایران ساسانی
تغییرات
قلمرو
الحاق یمن به ایرانشهر
طرف‌های درگیر
شاهنشاهی ساسانی امپراتوری اکسوم
فرماندهان و رهبران
وهریز
قوا
۴٬۰۰۰[۱] ناشناخته
تلفات و ضایعات
ناشناخته ناشناخته

منابعویرایش