بازگردانی پادشاهی انگلستان

بازگردانی پادشاهی انگلستان (به انگلیسی: Restoration) دورانی از تاریخ انگلستان بود که سه پادشاهی مستقر در جزیره‌های بریتانیا و ایرلند شامل پادشاهی اسکاتلند، پادشاهی انگلستان و پادشاهی ایرلند زیر سلطهٔ یک شاه به نام چارلز دوم انگلستان درآمدند. این بازگردانی حاصل جنگ‌های سه پادشاهی که معروف‌ترین آن‌ها جنگ‌های داخلی انگلستان می‌باشد، بود. اصطلاح بازگردانی پادشاهی انگلیسی، گاه همچنین برای اشاره به دورهٔ حکومت چارلز دوم انگلستان و برادرش جیمز دوم انگلستان استفاده می‌شود.

نگاره‌ای از چارلز دوم انگلستان نخستین پادشاه انگلستان پس از بازگرداندی پادشاهی

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش