وجود روح

پیش از تولّد

فطرت · غریزه · عالم ذر

در حین زندگی

بازگشت روح · حیات

پس از مرگ

معاد · تناسخ · نابودی

After Death.jpg


موارد بازگشت روح به ادعای کتاب سفر روحویرایش

در این کتاب آمده روانشناسان نوین موارد بسیار متعددی از بازگشت روح پس از مرگ به زندگی را ثبت کرده‌اند که برخی از آنها از این قرار است:

 1. دکتر استیونسون بیش از ۲۰۰۰ مورد کودکانی را که زندگیهای گذشته خود را به خاطر می‌آورده‌اند ثبت کرده‌است. این کودکان گاهی به زبان دیگری صحبت می‌کرده‌اند که پدر و مادر آنها اصلا نمی‌شناخته‌اند یا آنکه از گنج یا چیزهای مخفی خبر داده‌اند که هیچگاه از آن خبر نداشته‌اند.[۱]
 2. دکتر مایکل نیوتن همچنین در کتاب خود سفر روح به شواهدی بر خورده‌است که خلاصه برخی از آنها از این قرار است:
  1. بازگشت به جسم و انتخاب اختیاری زندگی زمینی.[۲]
  2. کلاس رفتن و امکان رشد در برزخ [۳]
  3. نتیجه اعمال زشت در زندگیهای بعدی و در برزخ[۴]
  4. طبقه بندی شش گانه ارواح[۵]
  5. بازنگری کتابهای زندگی در برزخ[۶]
  6. امکان خلق به اذن الهی برای ارواح رشد یافته[۷]
 3. دکتر برایان ال وایس همچنین در کتاب خود استادان بسیار زندگیهای بسیار مدعی است:
  1. برخی از مطالب مربوط به بازگشت روح در زمان مسیحیت اولیه از اناجیل رسمی حذف شده اند[۸]
  2. در صورتی که دیونی داشته باشید در زندگی بعدی باید آن را بپردازید.[۹]
  3. شناختن افرادی که در زندگی‌های قبلی شما بودند-صفحهٔ ۴۰-۵۶

بازگشت روح در یهودیتویرایش

بازگشت روح در آئین عرفانی یهود، کابالا، کاملاً به رسمیت شناخته شده‌است. همچنین در حال حاضر یهودیان رسما تا سه بار بازگشت روح را امکان پذیر می‌دانند.

بازگشت روح در مسحیتویرایش

مسیحیان اولیه به بازگشت روح اعتقاد داشته‌اند و در اناجیل اولیه این اعتقاد کاملاً منتشر شده بوده‌است، ولی بعداً این موارد از اناجیل حذف گردید و تنها رد پای کمی از آن به جای مانده‌است. مانند بازگشت روح الیاس در کالبد یحیی و بازگشت روح ملکصدق در کالبد عیسی. همچنین در اناجیل گنوسی هنوز این اعتقاد موجود است و در اناجیل کشف شده در نجع حمادی نیز مفصلاَ به آن اشاره شده‌است.[نیازمند منبع]

بازگشت روح در اسلامویرایش

شیعیان به دلیل باور به رجعت و کرّت؛ در واقع به بازگشت روح تا اندازه‌ای باور دارند. اما رجعت با انچه در کتاب سفر روح امده متفاوت است. در کتاب مایکل نیوتن بحث از تناسخ است که در مقدمه کتاب (۱۳۸۴)ناشر در پیش گفتار ان را از نظر اسلامی مردود دانسته‌است. به نظر می‌رسد بعضی از دیدگاههای مولف بر مدیوم‌ها مؤثر بوده است.

منابعویرایش

 1. کتاب استادان بسیار زندگیهای بسیار صفحات ۳۶و۳۷ و ۵۵
 2. سفر روح – صفحه ۲۷۰-۲۷۵
 3. سفر روح – صفحه ۱۲۷-۱۲۸
 4. سفر روح – صفحه ۸۰-۸۱
 5. سفر روح – صفحه ۱۴۰
 6. سفر روح – صفحه ۱۳۰-۱۳۱
 7. : سفر روح – صفحه ۲۴۴تا ۲۴۷
 8. استادان بسیار زندگیهای بسیار صفحه ۳۱ - ۳۲
 9. استادان بسیار زندگی‌های بسیار – صفحه ۱۸۳ – ۱۸۴