بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۴۴

بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۴۴ که قرار بود در لندن انگلستان برگزار شود به علت جنگ جهانی دوم لغو شد. به همین علت بازیهای المپیک ۱۹۴۸ بدون برگزاری انتخابات به لندن واگذار شد.

بازی‌های XIII المپیک
شهر میزبانلندن، United Kingdom (cancelled due to World War II)
افتتاحیهN/A
اختتامیهN/A
ورزشگاه-

منابعویرایش

http://yazdfarda.com/news/1391/03/12414.html نگاهی به تاریخچه بازیهای المپیک