باز تيمين

باز تیمین در گروه پیریمیدین قرار دارد . تنها در دنا وجود دارد و در رنا به ندرت دیده می‌شود . از طریق نیتروژن شماره ی ۱ خود به کربن شماره ۱ قند متصل می شود. این باز نسبت به محیط اسیدی بسیار مقاوم تر از انواع پورین است . جذب نوری پایین تری هم نسبت به آن ها دارد . در این باز صورت بندی آنتی به علت کاهش ممانعت فضایی ارجحیت بیشتری دارد. جایگاه ۲،۴و۶ این باز دچار فقر الکترون بوده و بنابراین قادر است با واکنشگر های هسته دوست واکنش دهد.

ویژگی ها
فرمول شیمیایی C5H6N2O2
جرم مولکولی 11/126گرم بر مول
چگالی 23/1گرم بر سانتیمترمکعب
نقطه ذوب 317-316درجه سانتیگراد

منابعویرایش

  • ژنتیک مولکولی پیشرفته ۱، گردآوری دکتر مجید متولی باشی، دکتر زهره حجتی، احسان حبیبی، نشر دانشگاه اصفهان، چاپ اول زمستان ۱۳۸۷
  • ویکی‌پدیا انگلیسی