باشگاه‌های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا

باشگاه‌های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا به عملکرد نمایندگان ایران در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا می‌پردازد. بالاترین سطح فوتبال باشگاهی در آسیا از سال ۱۹۶۷ با نام مسابقات باشگاهی قهرمانی آسیا آغاز شده‌است و پس از چهار دوره برگزاری به علت مشکلات سیاسی این مسابقات متوقف شد و تا سال ۱۹۸۵ برگزار نشد؛ در این سال این بازیها با نام جام باشگاه‌های آسیا مجدداً آغاز شد و تا سال ۲۰۰۲ با همین نام و شیوه برگزار شد. لیگ قهرمانان آسیا نیز در عمر ۱۸ ساله خود شیوه‌های برگزاری خاصی داشته‌است و از سال ۲۰۰۹ به بعد با حضور ۳۲ تیم و در ۸ گروه ۴ تیمی برگزار شده‌است. این بازیها از سال ۲۰۲۱ با حضور ۴۰ تیم برگزار می‌شود. کمیته برگزاری مسابقات باشگاهی در این قاره؛ پس از پایان مسابقات جام باشگاه های آسیا ٠٢-٢٠٠١ تصمیم گرفت بازی ها را در قالب لیگ قهرمانان آسیا برگزار کند تا از این پس قهرمان جام حذفی کشور های آسیایی در لیگ قهرمانان آسیا شرکت کنند. سه تیم سپاهان (یک بار در فصل ۲۰۰۷ذوب‌آهن (یک بار در فصل ۲۰۱۰) و پرسپولیس (دو بار در فصل‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰)، موفق به نایب‌قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا شده‌اند [۱] [۲] و دو تیم استقلال (دو بار در فصل های ۱۹۷۰ و ۹۱-۱۹۹۰) و پاس (یک بار در فصل ۹۳–۱۹۹۲) موفق به قهرمانی در جام باشگاه‌های آسیا شده‌اند. همچنین استقلال (دو بار در فصل‌های ۹۲-۱۹۹۱ و ۹۹- ۱۹۹۸) به مقام نایب‌قهرمانی در جام باشگاه های آسیا دست یافته است. همچنین پرسپولیس (در فصل ۹۱-۱۹۹۰ به عنوان قهرمانی و در فصل ۹۳-۱۹۹۲ به عنوان نایب قهرمانی) در جام برندگان جام آسیا رسیده است.[۳]

باشگاه‌های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا
Acl & Asian Club.jpg
نشان‌های لیگ قهرمانان آسیا
سال بنیان‌گذاری۱۹۶۷
موفق‌ترین باشگاهاستقلال
(۲ قهرمانی ۲ نایب قهرمانی ۲ سومی)
پاس
(۱ قهرمانی)
پرسپولیس
(۲ نایب قهرمانی ۳ سومی)
سپاهان و ذوب آهن
(١ نایب قهرمانی)

نمایندگان ایران در هر دوره از سال ۱۹۶۷ تا کنون

دوره نماینده اول نماینده دوم نماینده سوم نماینده چهارم حذف در پلی آف
۱۹۶۷
۱۹۶۹ پرسپولیس
۱۹۷۰ تاج
۱۹۷۱ تاج
۱۹۸۵
۱۹۸۶ ملوان
۱۹۸٧
۱۹۸٨ پیروزی
۱۹٨٩ شاهین
۱۹۹٠ استقلال
۱۹۹١ استقلال
۱۹۹٢ پاس
۱۹۹٣ پاس
۱۹۹۴ سایپا
۱۹۹۵ سایپا
۱۹۹۶ پیروزی
۱۹۹٧ پیروزی
۱۹۹٨ استقلال
١٩٩٩ پیروزی
۲۰۰٠ پیروزی
۲۰۰١ استقلال
۲۰۰٢ استقلال پیروزی
۲۰۰۴ سپاهان ذوب آهن
۲۰۰۵ پاس سپاهان
۲۰۰۶ فولاد صبا
۲۰۰۷ سپاهان
۲۰۰۸ سایپا سپاهان
۲۰۰۹ پیروزی استقلال سپاهان صبا
۲۰۱۰ استقلال ذوب آهن مس سپاهان
۲۰۱۱ سپاهان پیروزی استقلال ذوب آهن
۲۰۱۲ سپاهان پیروزی استقلال ذوب آهن
۲۰۱۳ سپاهان استقلال تراکتورسازی صبا
۲۰۱۴ استقلال سپاهان تراکتورسازی فولاد
۲۰۱۵ فولاد تراکتورسازی پرسپولیس نفت
۲۰۱۶ سپاهان ذوب آهن تراکتورسازی نفت
۲۰۱۷ استقلال خوزستان ذوب آهن پرسپولیس استقلال
۲۰۱۸ پرسپولیس تراکتور استقلال ذوب آهن
۲۰۱۹ پرسپولیس استقلال ذوب آهن سایپا
۲۰۲۰ پرسپولیس سپاهان استقلال شهرخودرو
۲۰۲۱ پرسپولیس تراکتور استقلال فولاد
۲۰۲۲ فولاد سپاهان

حضور در مراحل مختلف لیگ قهرمانان آسیا بین تیمهای ایرانی (از سال ۱۹۶۷)

عملکرد کلی تیمهای ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا (از شروع تا اکنون)

# تیم حضور بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل نیمه نهایی فینال قهرمان
۱ استقلال ۱۸ ۱۲۰ ۵۴ ۳۴ ۳۲ ۱۹۲ ۱۴۰ ۵۲ ۷ ۴ ٢
۲ پرسپولیس ۱۶ ۱۱۷ ۵۷ ۲۸ ۳۳ ۱۷۰ ۱۲۰ ۵۰ ۷ ۲ ۰
۳ سپاهان ۱۳ ۸۴ ۳۷ ۱۷ ۳۰ ۱۲۱ ۱۰۰ ۲۱ ۱ ۱ ۰
۴ ذوب‌آهن ۸ ۵۵ ۲۶ ۱۴ ۱۵ ۷۴ ۵۴ ۲۰ ۱ ۱ ۰
۵ تراکتورسازی ۶ ۳۹ ۱۰ ۱۰ ۱۹ ۴۱ ۵۳ ۱۲- ۰ ۰ ۰
۶ فولاد خوزستان ۵ ۲۶ ۷ ۱۰ ۹ ۲۶ ۲۴ ۲ ۰ ۰ ۰
۷ پاس تهران ۳ ۱۸ ۸ ۷ ۳ ۲۲ ۱۷ ۵ ۱ ۱ ۱
۸ سایپا تهران ۳ ۱۹ ۶ ۶ ۷ ۲۰ ۲۱ ۱- ۱ ۰ ۰
۹ صبای قم ۳ ۱۲ ۴ ۳ ۵ ۲۰ ۱۷ ۳ ۰ ۰ ۰
۱۰ نفت تهران ۲ ۱۰ ۳ ۲ ۵ ۱۱ ۱۳ ۲- ۰ ۰ ۰
۱۱ استقلال خوزستان ۱ ۸ ۲ ۳ ۳ ۱۱ ۷ ۴ ۰ ۰ ۰
۱۲ مس کرمان ۱ ۷ ۳ ۰ ۴ ۱۳ ۱۴ ۱- ۰ ۰ ۰
۱۳ شاهین اهواز ۱ ۶ ۴ ۰ ۲ ۱۳ ۷ ۶ ۰ ۰ ۰
۱۴ ملوان انزلی ۱ ۳ ۲ ۱ ۰ ۲۰ ۱ ۱۹ ۰ ۰ ۰
۱۵ پدیده مشهد ۱ ۶ ۱ ۱ ۴ ۲ ۷ ۵- ۰ ۰ ۰

تاریخ به روز رسانی: ۱۴۰۰

تعداد حضور تیمهای ایرانی در فوتبال باشگاهی آسیا

# تیم حضور در بالاترین سطح لیگ قهرمانان جام باشگاه‌ها حضور متوالی
۱ استقلال ۱۸ بار ۱۲ ۶ شش فصل متوالی
۲ پرسپولیس ۱۶ بار ۱۰ ۶ پنج فصل متوالی
۳ سپاهان ۱۳ بار ۱۳ ۰ هشت فصل متوالی
۴ ذوب‌آهن ۸ بار ۸ ۰ چهار فصل متوالی
۵ تراکتورسازی ۶ بار ۶ ۰ سه فصل متوالی
۶ فولاد خوزستان ۵ بار ۵ ۰ دو فصل متوالی
۷ پاس تهران ۳ بار ۱ ۲ -
۸ سایپا تهران ۳ بار ۱ ۲ -
۹ صبای قم ۳ بار ۳ ۰ -
۱۰ نفت تهران ۲ بار ۲ ۰ -
۱۱ استقلال خوزستان ۱ بار ۱ ۰ -
۱۲ مس کرمان ۱ بار ۱ ۰ -
۱۳ شاهین اهواز ۱ بار ۰ ۱ -
۱۴ ملوان انزلی ۱ بار ۰ ۱ -
۱۵ پدیده مشهد ۱ بار ۱ ۰ -

_ تاریخ به روز رسانی: 1400

عملکرد تیم‌های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا

فوتبال باشگاهی در آسیا در سال ۱۹۶۷ با نام مسابقات باشگاهی قهرمانی آسیا آغاز شد و پس از چهار دوره برگزاری متوقف شد و تا اینکه در سال ۱۹۸۵ با تغییر نام به جام باشگاه‌های آسیا مجدداً بازیها از سر گرفته شد و تا فصل ۰۲–۲۰۰۱ ادامه یافت و از اواخر سال ۲۰۰۲ مسابقات با نام لیگ قهرمانان آسیا شکل و رنگ تازه‌ای به خود گرفت. در طول این ۳۹ دوره برگزاری تیم استقلال با دو قهرمانی (در لیگ قهرمانان آسیا ۱۹۷۰و لیگ قهرمانان آسیا ۹۱-۱۹۹۰) و همچنین دوبار نایب قهرمانی (در لیگ قهرمانان آسیا ۱۹۹۱ و لیگ قهرمانان آسیا ۱۹۹۸-۹۹) سومین تیم پر افتخار این لیگ قهرمانان آسیا است.[۴]همچنین تیم پاس تهران با یک مقام قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا ۹۳–۱۹۹۲ دومین تیم ایرانی دارای عنوان قهرمانی در این رقابت هاست.[۵]

همچنین از لحاظ حضور در فینال لیگ قهرمانان اسیا استقلال جمعاً چهار بار(دوبار متوالی) ، پرسپولیس دو بار ، پاس تهران یک بار سپاهان یک بار و ذوب آهن یک بار به فینال لیگ قهرمانان آسیا راه یافته‌ اند.[۶]

عملکرد تیم‌های ایرانی در جام باشگاه‌های آسیا (از ۱۹۶۷ تا ۲۰۰۲)

# تیم حضور بازی برد مساوی باخت گل‌زده گل‌خورده تفاضل درصد نیمه نهایی فینال قهرمان بهترین عنوان
۱ استقلال ۶ ۳۸ ۲۲ ۸ ۸ ۷۰ ۳۷ ۳۳ ۵۹/۶۸ ۶ ۴ ۲ قهرمانی
۲ پرسپولیس ۶ ۳۸ ۱۹ ۱۰ ۹ ۶۱ ۳۴ ۲۷ ۵۰٪ ۴ ۰ ۰ مقام سومی
۳ پاس تهران ۲ ۱۰ ۵ ۳ ۲ ۱۲ ۷ ۵ ۵۰٪ ۱ ۱ ۱ قهرمانی
۴ سایپا تهران ۲ ۹ ۳ ۴ ۲ ۹ ۸ ۱ ۳۳/۳٪ ۱ ۰ ۰ مقام چهارمی
۵ شاهین اهواز ۱ ۶ ۴ ۰ ۲ ۱۳ ۷ ۶ ۶۶/۷٪ ۰ ۰ ۰ -
۶ ملوان انزلی ۱ ۳ ۲ ۱ ۰ ۲۰ ۱ ۱۹ ۶۶/۷٪ ۰ ۰ ۰ -
جمع ۱۸ ۱۰۴ ۵۵ ۲۶ ۲۳ ۱۸۵ ۹۱ ۹۴ ۵۳/۳٪ ۱۲ ۵ ۳

عملکرد تیمهای ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا (از ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۹)

# تیم حضور بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل درصد نیمه نهایی فینال قهرمان بهترین عنوان
۱ سپاهان ۱۳ ۸۴ ۳۷ ۱۷ ۳۰ ۱۲۱ ۱۰۰ ۲۱ ۴۴/۰۴٪ ۱ ۱ - نایب قهرمانی
۲ استقلال ۱۲ ۸۳ ۳۲ ۲۶ ۲۵ ۱۲۲ ۱۰۳ ۱۹ ۳۸/۱۵٪ ۱ - - نیمه‌نهایی
۳ پرسپولیس ۱۰ ۷۹ ۳۸ ۱۷ ۲۴ ۱۰۹ ۸۶ ۲۵ ۴۵/۰۷٪ ۳ ۲ - نایب قهرمانی
۴ ذوب‌آهن ۸ ۵۵ ۲۶ ۱۴ ۱۵ ۷۴ ۵۴ ۲۰ ۴۷/۳٪ ۱ ۱ - نایب قهرمانی
۵ تراکتورسازی ۶ ۳۹ ۱۰ ۱۰ ۱۹ ۴۱ ۵۳ ۱۲- ۲۵٪ - - - یک‌هشتم نهایی
۶ فولاد خوزستان ۵ ۲۶ ۷ ۱۰ ۹ ۲۶ ۲۴ ۲ ۳۰٪ - - - یک‌هشتم نهایی
۷ صبای قم ۳ ۱۲ ۴ ۳ ۵ ۲۰ ۱۷ ۳ ۳۳/۳٪ - - - مرحله گروهی
۸ نفت تهران ۲ ۱۰ ۳ ۲ ۵ ۱۱ ۱۳ ۲- ۳۰٪ - - - یک چهارم نهایی
۹ پاس تهران ۱ ۸ ۵ ۳ ۰ ۱۶ ۸ ۸ ۶۲/۵٪ - - - یک چهارم نهایی
۱۰ سایپا تهران ۱ ۸ ۳ ۴ ۱ ۱۰ ۱۰ ۰ ۳۷/۵٪ - - - یک چهارم نهایی
۱۱ استقلال خوزستان ۱ ۸ ۲ ۳ ۳ ۱۱ ۷ ۴ ۲۵٪ - - - یک‌هشتم نهایی
۱۲ مس کرمان ۱ ۷ ۳ ۰ ۴ ۱۳ ۱۴ ۱- ۴۰/۴٪ - - - یک‌هشتم نهایی
۱۳ پدیده مشهد ۱ ۶ ۱ ۱ ۴ ۲ ۷ ۵- ۲۰٪ - - - مرحله گروهی
جمع - ۴۲۵ ۱۷۱ ۱۱۰ ۱۴۴ ۵۷۵ ۴۹۶ ۸۰ ۵۳/۳٪ ۶ ۴ ۰

عملکرد کلی تیمهای ایرانی در مسابقات قهرمانی باشگاهی، جام باشگاه‌های آسیا و لیگ قهرمانان آسیا (از شروع تا اکنون) بدون در نظر گرفتن جام در جام

# تیم حضور بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل درصد نیمه نهایی فینال قهرمان
۱ استقلال ۱۸ ۱۲۰ ۵۴ ۳۴ ۳۲ ۱۹۲ ۱۴۰ ۵۲ ۴۵/۱۳٪ ۷ ۴ ۲
۲ پرسپولیس ۱۶ ۱۱۷ ۵۷ ۲۷ ۳۳ ۱۷۰ ۱۲۰ ۵۰ ۴۶/۷۸٪ ۷ ۲ ۰
۳ سپاهان ۱۲ ۸۴ ۳۷ ۱۷ ۳۰ ۱۲۱ ۱۰۰ ۲۱ ۴۴/۰۴٪ ۱ ۱ ۰
۴ ذوب‌آهن ۷ ۵۵ ۲۶ ۱۴ ۱۵ ۷۴ ۵۴ ۲۰ ۴۷/۳٪ ۱ ۱ ۰
۵ تراکتورسازی ۶ ۳۹ ۱۰ ۱۰ ۱۹ ۴۱ ۵۳ ۱۲- ۲۵/۰٪ ۰ ۰ ۰
۶ فولاد خوزستان ۴ ۲۶ ۷ ۱۰ ۹ ۲۶ ۲۴ ۲ ۳۰/۰٪ ۰ ۰ ۰
۷ پاس تهران ۳ ۱۸ ۸ ۷ ۳ ۲۲ ۱۷ ۵ ۴۴/۴٪ ۱ ۱ ۱
۸ سایپا تهران ۳ ۱۹ ۶ ۶ ۷ ۲۰ ۲۱ ۱- ۳۱/۶٪ ۱ ۰ ۰
۹ صبای قم ۲ ۱۲ ۴ ۳ ۵ ۲۰ ۱۷ ۳ ۳۳/۳٪ ۰ ۰ ۰
۱۰ نفت تهران ۱ ۱۰ ۳ ۲ ۵ ۱۱ ۱۳ ۳۰٪ ۰ ۰ ۰
۱۱ استقلال خوزستان ۱ ۸ ۲ ۳ ۳ ۱۱ ۷ ۴ ۲۵/۰٪ ۰ ۰ ۰
۱۲ مس کرمان ۱ ۷ ۳ ۰ ۴ ۱۳ ۱۴ ۱- ۴۲/۹٪ ۰ ۰ ۰
۱۳ شاهین اهواز ۱ ۶ ۴ ۰ ۲ ۱۳ ۷ ۶ ۶۶/۷٪ ۰ ۰ ۰
۱۴ ملوان انزلی ۱ ۳ ۲ ۱ ۰ ۲۰ ۱ ۱۹ ۶۶/۷٪ ۰ ۰ ۰
۱۵ پدیده مشهد ۱ ۶ ۱ ۱ ۴ ۲ ۷ ۵- ۲۰٪ ۰ ۰ ۰
جمع - ۵۲۹ ۲۲۶ ۱۳۶ ۱۶۷ ۷۶۰ ۵۸۷ ۱۷۳ ۴۳/۲٪ ۱۸ ۹ ۳

تاریخ به روز رسانی: ۱۴۰۰

حضور در مراحل مختلف لیگ قهرمانان آسیا بین تیمهای ایرانی (از سال ۲۰۰۳)

در جدول زیر از فصل ۰۳–۲۰۰۲ به بعد را لحاظ قرار داده‌ایم

# تیم حضور ص از گروهی ۱/۸ نهایی ۱/۴ نهایی نیمه‌نهایی فینال قهرمان
۱ سپاهان ۱۲ ۳ ۲ ۳ ۱ ۱ -
۲ استقلال ۱۲ ۷ ۷ ۲ ۱ - -
۳ پرسپولیس ۱۰ ۷ ۷ ۴ ۳ ۲ -
۴ ذوب‌آهن ۷ ۵ ۵ ۲ ۱ ۱ -
۵ تراکتورسازی ۶ ۲ ۲ - - - -
۶ فولاد خوزستان ۴ ۱ ۱ - - - -
۷ صبای قم ۲ ۰ - - - - -
۸ نفت تهران ۱ ۱ ۱ ۱ - - -
۹ پاس تهران ۱ ۱ - ۱ - - -
۱۰ سایپا تهران ۱ ۱ - ۱ - - -
۱۱ استقلال خوزستان ۱ ۱ ۱ - - - -
۱۲ مس کرمان ۱ ۱ ۱ - - - -
۱۳ پدیده مشهد ۱ - - - - - -

*نکته: در بعضی از فصول لیگ قهرمانان آسیا چون از هر گروه فقط یک تیم به مرحله بعدی صعود می‌کرد مسابقات بدون برگزاری مرحله یک‌هشتم نهایی همراه بود و برای همین است که تیم سپاهان سه بار در مرحله یک چهارم نهایی حاضر بوده‌است ولی در مرحله یک‌هشتم نهایی فقط دو بار حاضر بوده‌است

تاریخ به روز رسانی: ۱۴۰۰

ترین‌های لیگ قهرمانان آسیا بین تیمهای ایرانی (از سال ۱۹۶۷ تا اکنون)

# عنوان رکورد ۱ رکورد ۲
بیشترین

حضور

استقلال با ۱۸ حضور پرسپولیس با ۱۶ حضور
۱ بیشترین بازی استقلال با ۱۲۰بازی پرسپولیس با ۱۱۷ بازی
۲ بیشترین گل زده استقلال با ۱۹۲ گل پرسپولیس با ۱۷۰ گل
۳ بیشترین گل خورده استقلال با ۱۴۰ گل پرسپولیس با ۱۲۰ گل
۴ بیشترین برد پرسپولیس با ۵۷ برد استقلال با ۵۴برد
۵ بیشترین مساوی استقلال با ۳۴ مساوی پرسپولیس با ۲۷ مساوی
۶ بیشترین باخت پرسپولیس با ۳۳ باخت استقلال با ۳۲باخت
۷ بهترین تفاضل گل استقلال با ۵۲ مثبت پرسپولیس با ۴۱ مثبت
۸ بهترین درصد برد ذوب‌آهن با ۴۷ درصد برد پاس با ۵۶ درصد برد
۹ بهترین میانگین خط حمله صبا با ۱/۶۶ گل‌زده در هر بازی استقلال با ۱/۵۵ گل‌زده در هر بازی
۱۰ بهترین میانگین خط دفاع
۱۱ بهترین برد ملوان ۱۲ - ویکتوری اس سی مالدیو ۰ ملوان ۷ - اچ بی ال پاکستان ۰
۱۲ سریعترین گل کاوه رضایی در برابر التعاون در ثانیه ۳۵

*نکته: این اطلاعات درمورد تیمهایی لحاظ شده‌است که حداقل ۱۰ بازی در لیگ قهرمانان آسیا داشته‌اند.

تاریخ به روز رسانی: ۱۴۰۰

تعداد و نحوه حضور نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا (از سال ۲۰۰۳)

در جدول زیر از فصل ۰۳–۲۰۰۲ تا فصل فعلی مسابقات را بررسی کرده‌ایم

# تیم حضور ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱۶ ۲۰۱۵ ۲۰۱۴ ۲۰۱۳ ۲۰۱۲ ۲۰۱۱ ۲۰۱۰ ۲۰۰۹ ۲۰۰۸ ۲۰۰۷ ۲۰۰۶ ۲۰۰۵ ۲۰۰۴ ۲۰۰۳
۱ سپاهان ۱۲ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰
۲ استقلال ۱۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ حذف ۰ ۰ ۰ ۱
۳ پرسپولیس ۱۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
۴ ذوب‌آهن ۷ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
۵ تراکتورسازی ۶ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶ فولاد خوزستان ۴ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
۷ صبای قم ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
۸ استقلال خوزستان ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۹ نفت تهران ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰ مس کرمان ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱ سایپا تهران ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲ پاس تهران ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
۱۳ پدیده مشهد ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
جمع / حضور در هر فصل ۵۹ ۴ ۳ ۴ ۴ ۳ ۴ ۴ ۳ ۳ ۴ ۴ ۴ ۲ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲

تاریخ به روز رسانی: 1400

عملکرد تیمهای ایرانی در مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان

# تیم حضور بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل صعود به مرحله گروهی
۱ استقلال ۴ ۹ ۷ ۲ ۰ ۱۸ ۳ ۱۵ چهار بار
۲ ذوب‌آهن ۳ ۴ ۳ ۰ ۱ ۷ ۵ ۲ دو بار
۳ نفت تهران ۲ ۲ ۱ ۰ ۱ ۱ ۲ ۱- یک بار
۴ پدیده مشهد ۱ ۲ ۲ ۰ ۰ ۴ ۱ ۱ یک بار
۵ فولاد خوزستان ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۴ ۰ ۴ یک بار
۶ صبای قم ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ -
۷ سایپا تهران ۱ ۲ ۱ ۰ ۱ ۵ ۳ ۲ -

تاریخ به روز رسانی: ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

عملکرد تیمهای ایرانی در برابر حریفان آسیایی

# تیم بازی برد ایرانی مساوی باخت ایرانی زده ایرانی خورده ایرانی تفاضل درصد
۱   الهلال ۳۸ ۱۴ ۹ ۱۵ ۴۱ ۴۴ ۱۳- ۳۶/۸٪
۲   العین ۲۸ ۶ ۱۳ ۹ ۳۳ ۴۶ ۱۳- ۲۱/۴٪
۳   السد ۲۳ ۸ ۸ ۷ ۳۱ ۲۸ ۳ ۳۴/۸٪
۴   بنیادکار ۲۰ ۹ ۶ ۵ ۲۸ ۲۳ ۵ ۴۵/۰٪
۵   الجزیره ۲۰ ۸ ۸ ۴ ۳۴ ۲۱ ۱۳ ۴۰/۰٪
۶   الاتحاد ۲۰ ۷ ۳ ۱۰ ۲۴ ۳۸ ۱۴- ۳۵/۰٪
۷   الاهلی ۲۰ ۶ ۴ ۱۰ ۲۵ ۳۴ ۹- ۳۰/۰٪
۸   الشباب ۱۸ ۸ ۴ ۶ ۱۶ ۱۲ ۴ ۴۴/۴٪
۹   پاختاکور ۱۷ ۴ ۲ ۱۱ ۱۶ ۲۴ ۸- ۲۳/۵٪
۱۰   الریان ۱۵ ۱۰ ۳ ۲ ۲۷ ۱۴ ۱۳ ۶۶/۷٪
۱۱   الغرافه ۱۴ ۷ ۲ ۵ ۲۵ ۲۰ ۵ ۵۰/۰٪
۱۲   الوحده ۱۳ ۷ ۳ ۳ ۲۵ ۱۹ ۶ ۵۳/۸٪
۱۳   لخویا ۱۲ ۴ ۴ ۴ ۹ ۹ ۰ ۳۳/۳٪
۱۴   شباب الاهلی ۱۲ ۳ ۳ ۶ ۱۷ ۱۸ ۱- ۲۵/۰٪
۱۵   النصر ۱۱ ۶ ۲ ۳ ۱۹ ۱۲ ۷ ۵۴/۵٪
۱۶   النصر ۸ ۶ ۰ ۲ ۱۵ ۸ ۷ ۷۵/۰٪
۱۷   نسف قارشی ۸ ۳ ۳ ۲ ۱۳ ۷ ۶ ۳۷/۵٪
۱۸   لوکوموتیو ۸ ۳ ۳ ۲ ۸ ۶ ۲ ۳۷/۵٪
۱۹   الوصل ۷ ۵ ۱ ۱ ۱۰ ۳ ۷ ۷۱/۴٪
۲۰   الدحیل ۷ ۲ ۰ ۴ ۸ ۱۱ ۳- ۲۸/۶٪
۲۱   الشباب ۶ ۴ ۱ ۱ ۱۶ ۶ ۱۰ ۶۶/۷٪
۲۲   الزورا ۶ ۳ ۳ ۰ ۱۰ ۴ ۶ ۵۰/۰٪
۲۳   الاتحاد ۶ ۲ ۱ ۳ ۹ ۷ ۲ ۳۳/۳٪
۲۴   النصر ۵ ۲ ۳ ۰ ۴ ۰ ۴ ۴۰/۰٪
۲۵   الشرطه ۵ ۱ ۲ ۲ ۴ ۶ ۲- ۲۰/۰٪
۲۶   السالمیه ۴ ۴ ۰ ۰ ۱۰ ۳ ۷ ۱۰۰/۰٪
۲۷   الفتح ۴ ۳ ۱ ۰ ۸ ۲ ۶ ۷۵/۰٪
۲۸   نفتچی ۴ ۲ ۲ ۰ ۱۰ ۴ ۶ ۵۰/۰٪
۲۹   نیروی هوایی ۴ ۲ ۲ ۰ ۵ ۲ ۳ ۵۰/۰٪
۳۰   کپه‌داغ ۴ ۲ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۵۰/۰٪
۳۱   الجیش ۴ ۱ ۲ ۱ ۸ ۸ ۰ ۲۵/۰٪
۳۲   سوون سامسونگ ۴ ۱ ۱ ۲ ۴ ۵ ۱- ۲۵/۰٪
۳۳   الکویت ۳ ۲ ۱ ۰ ۵ ۱ ۴ ۶۶/۷٪
۳۴   ایرتیش پاولودار ۳ ۲ ۱ ۰ ۳ ۰ ۳ ۶۶/۷٪
۳۵   العربی ۳ ۱ ۲ ۰ ۵ ۳ ۲ ۳۳/۳٪
۳۶   العربی ۳ ۱ ۱ ۱ ۴ ۳ ۱ ۳۳/۳٪
۳۷   پوهانگ استیلرز ۳ ۱ ۱ ۱ ۴ ۵ ۱- ۵۰/۰٪
۳۸   محمدان ۳ ۱ ۱ ۱ ۳ ۳ ۰ ۳۳/۳٪
۳۹   اف سی سئول (۲) ۳ ۰ ۱ ۲ ۳ ۶ ۳- ۰/۰٪
۴۰   ویکتوری اس سی ۲ ۲ ۰ ۰ ۱۷ ۰ ۱۷ ۱۰۰/۰٪
۴۱   الوکره ۲ ۲ ۰ ۰ ۹ ۳ ۶ ۱۰۰/۰٪
۴۲   پراک فا ۲ ۲ ۰ ۰ ۷ ۲ ۵ ۱۰۰/۰٪
۴۳   التعاون ۲ ۲ ۰ ۰ ۵ ۱ ۴ ۱۰۰/۰٪
۴۴   الوحده ۲ ۲ ۰ ۰ ۵ ۱ ۴ ۱۰۰/۰٪
۴۵   ارتش کره‌جنوبی ۲ ۲ ۰ ۰ ۵ ۳ ۲ ۱۰۰/۰٪
۴۶   پلیتا جایا جاکارتا ۲ ۲ ۰ ۰ ۴ ۰ ۴ ۱۰۰/۰٪
۴۷   الاهلی ۲ ۲ ۰ ۰ ۴ ۱ ۳ ۱۰۰/۰٪
۴۸   الامارات ۲ ۲ ۰ ۰ ۳ ۱ ۲ ۱۰۰/۰٪
۴۹   بوریرام یونایتد ۲ ۲ ۰ ۰ ۳ ۱ ۲ ۱۰۰/۰٪
۵۰   ساندرس ۲ ۱ ۱ ۰ ۶ ۱ ۵ ۵۰/۰٪
۵۱   القادسیه ۲ ۱ ۰ ۱ ۶ ۲ ۴ ۵۰/۰٪
۵۲   التلال ۲ ۱ ۱ ۰ ۵ ۰ ۵ ۵۰/۰٪
۵۳   الیما ۲ ۱ ۰ ۱ ۵ ۳ ۲ ۵۰/۰٪
۵۴   الاتفاق ۲ ۱ ۰ ۱ ۴ ۲ ۲ ۵۰/۰٪
۵۵   دالیان ۲ ۱ ۰ ۱ ۴ ۵ ۱- ۵۰/۰٪
۵۶   ۲۵ آوریل ۲ ۱ ۱ ۰ ۳ ۲ ۱ ۵۰/۰٪
۵۷   لیائونینگ ۲ ۱ ۰ ۱ ۲ ۳ ۱- ۵۰/۰٪
۵۸   القطر ۲ ۰ ۲ ۰ ۳ ۳ ۰ ۰/۰٪
۵۹   ام صلال ۲ ۰ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱- ۰/۰٪
۶۰   اوراوا ردز دیاموندز ۲ ۰ ۱ ۱ ۱ ۳ ۲- ۰/۰٪
۶۱   الکرامه ۲ ۰ ۰ ۲ ۱ ۳ ۲- ۰/۰٪
۶۲   جوبیلو ایواتا ۲ ۰ ۰ ۲ ۱ ۴ ۳- ۰/۰٪
۶۳   سئونگنام (۳) ۲ ۰ ۰ ۲ ۱ ۴ ۳- ۰/۰٪
۶۴   کاوازاکی فرونتال ۲ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰/۰٪
۶۵   کاشیما آنتلرز ۲ ۰ ۱ ۱ ۰ ۲ ۲- ۰/۰٪
۶۶   اچ بی ال ۱ ۱ ۰ ۰ ۷ ۰ ۷ ۱۰۰/۰٪
۶۷   اولد بندیکتنس اس سی ۱ ۱ ۰ ۰ ۵ ۰ ۵ ۱۰۰/۰٪
۶۸   کولون موتور باس ۱ ۱ ۰ ۰ ۴ ۰ ۴ ۱۰۰/۰٪
۶۹   نیسا عشق‌آباد ۱ ۱ ۰ ۰ ۴ ۱ ۳ ۱۰۰/۰٪
۷۰   سلانگور ۱ ۱ ۰ ۰ ۳ ۰ ۳ ۱۰۰/۰٪
۷۱   هامنت من ۱ ۱ ۰ ۰ ۳ ۰ ۳ ۱۰۰/۰٪
۷۲   الشارجه ۱ ۱ ۰ ۰ ۳ ۱ ۲ ۱۰۰/۰٪
۷۳   بانکوک بانک ۱ ۱ ۰ ۰ ۲ ۰ ۲ ۱۰۰/۰٪
۷۴   مدان ۱ ۱ ۰ ۰ ۲ ۰ ۲ ۱۰۰/۰٪
۷۵   توکیو وردی ۱ ۱ ۰ ۰ ۲ ۱ ۱ ۱۰۰/۰٪
۷۶   هاپوئل تل‌آویو ۱ ۱ ۰ ۰ ۲ ۱ ۱ ۱۰۰/۰٪
۷۷   الطلبه ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱۰۰/۰٪
۷۸   نوبهار نمنگان ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰/۰٪
۷۹   ووهاب ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰/۰٪
۸۰   تای فارمرز بانک ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۲ ۱- ۰/۰٪
۸۱   مکابی تل‌آویو ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰/۰٪
۸۲   توکیو کوگیو ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱- ۰/۰٪
۸۳   الرشید ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۵ ۵- ۰/۰٪
۱- این جدول تمام بازیها از سال ۱۹۶۷ تا پایان بازیها در سال ۲۰۱۹ را شامل می‌شود (بدون لحاظ کردن بازیهای مرحله پلی‌آف)
۲- در سال ۲۰۰۲ در برابر استقلال با نام آنیانگ ال‌جی بازی کرده‌است
۳- در سال ۱۹۹۵ در برابر سایپا با نام ایلهوا چونما بازی کرده‌است

تاریخ به روز رسانی: ۲۲ بهمن ۱۳۹۸

جمع عملکرد تیمهای ایرانی در برابر تیمهای آسیایی در لیگ قهرمانان

# تیم بازی برد ایرانی مساوی باخت ایرانی زده ایرانی خورده ایرانی تفاضل درصد
۱   عربستان ۱۱۵ ۴۷ ۲۳ ۴۵ ۱۴۲ ۱۴۵ ۳- ۴۰/۹٪
۲   امارات ۹۷ ۴۲ ۲۹ ۲۶ ۱۵۶ ۱۲۳ ۳۳ ۴۳/۳٪
۳   قطر ۸۴ ۳۵ ۲۳ ۲۵ ۱۲۵ ۱۰۱ ۲۴ ۴۱/۷٪
۴   ازبکستان ۵۸ ۲۱ ۱۷ ۲۰ ۷۶ ۶۵ ۱۱ ۳۶/۲٪
۵   عراق ۱۷ ۷ ۷ ۳ ۲۰ ۱۷ ۳ ۴۱/۲٪
۹   کره‌جنوبی ۱۴ ۴ ۳ ۷ ۱۷ ۲۳ ۶- ۲۸/۶٪
۷   کویت ۱۲ ۸ ۳ ۱ ۲۶ ۹ ۱۷ ۶۶/۷٪
۶   سوریه ۱۰ ۴ ۱ ۵ ۱۵ ۱۱ ۴ ۴۰/۰٪
۸   ژاپن ۱۰ ۱ ۴ ۵ ۴ ۱۱ ۷- ۱۰/۰٪
۲۱   لبنان ۶ ۳ ۳ ۰ ۷ ۰ ۷ ۵۰/۰٪
۲۴   قزاقستان ۵ ۳ ۱ ۱ ۸ ۳ ۵ ۶۰/۰٪
۱۰   ترکمنستان ۵ ۳ ۱ ۱ ۶ ۲ ۴ ۶۰/۰٪
۱۵   یمن ۴ ۳ ۱ ۰ ۹ ۱ ۸ ۷۵/۰٪
۱۹   تایلند ۴ ۳ ۰ ۱ ۶ ۳ ۳ ۷۵/۰٪
۲۳   چین ۴ ۲ ۰ ۲ ۶ ۸ ۲- ۵۰/۰٪
۱۳   مالزی ۳ ۳ ۰ ۰ ۱۰ ۲ ۸ ۱۰۰/۰٪
۱۴   اندونزی ۳ ۳ ۰ ۰ ۶ ۰ ۶ ۱۰۰/۰٪
۱۶   سریلانکا ۳ ۲ ۱ ۰ ۱۱ ۱ ۱۰ ۶۶/۷٪
۱۱   بنگلادش ۳ ۱ ۱ ۱ ۳ ۳ ۰ ۳۳/۳٪
۱۲   مالدیو ۲ ۲ ۰ ۰ ۱۷ ۰ ۱۷ ۱۰۰/۰٪
۱۸   پاکستان ۲ ۱ ۱ ۰ ۸ ۱ ۷ ۵۰/۰٪
۲۲   کره‌شمالی ۲ ۱ ۱ ۰ ۳ ۲ ۱ ۵۰/۰٪
۱۷   اسراییل ۲ ۱ ۱ ۰ ۲ ۱ ۱ ۵۰/۰٪
۲۰   هنگ‌کنگ ۱ ۱ ۰ ۰ ۴ ۰ ۴ ۱۰۰/۰٪

تاریخ به روز رسانی: ۲۲ بهمن ۱۳۹۸

مصاف دو تیم ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا

# فصل مرحله تیم میزبان نتیجه تیم مهمان
۱ ۲۰۱۰ یک‌هشتم نهایی ذوب‌آهن ۱–۰ مس کرمان
۲ ۲۰۱۲ پلی‌آف استقلال ۲–۰ ذوب‌آهن
۳ ۲۰۱۲ یک‌هشتم نهایی سپاهان ۲–۰ استقلال
۴ ۲۰۱۸ یک‌هشتم نهایی ذوب‌آهن ۱–۰ استقلال
۵ ۲۰۱۸ یک‌هشتم نهایی استقلال ۳–۱ ذوب‌آهن

تاریخ به روز رسانی: فروردین ۱۴۰۰

جمع عملکرد کلی تیمهای ایرانی در رقابتهای آسیایی

تعداد بازی تیمهای ایرانی در برابر نمایندگان کشورهای آسیایی

نکته: در تهیه جدول زیر تمامی بازیها (لیگ قهرمانان، جام باشگاه‌ها، بازیهای مرحله پلی‌آف و جام در جام) محاسبه شده‌است.

# کشور تعداد بازی # کشور تعداد بازی # کشور تعداد بازی
۱ عربستان ۱۲۵ بازی ۱۱ لبنان ۸ بازی ۲۱ بنگلادش ۳ بازی
۲ امارات ۱۰۵ بازی ۱۲ ترکمنستان ۵ بازی ۲۲ سریلانکا ۳ بازی
۳ قطر ۹۸ بازی ۱۳ تایلند ۴ بازی ۲۳ مالزی ۳ بازی
۴ ازبکستان ۶۲ بازی ۱۴ اردن ۴ بازی ۲۴ هندوستان ۲ بازی
۵ عراق ۲۴ بازی ۱۵ چین ۴ بازی ۲۵ کره‌شمالی ۲ بازی
۶ کویت ۱۶ بازی ۱۶ یمن ۴ بازی ۲۶ مالدیو ۲ بازی
۷ کره‌جنوبی ۱۵ بازی ۱۷ پاکستان ۴ بازی ۲۷ اسراییل ۲ بازی
۸ ژاپن ۱۳ بازی ۱۸ عمان ۴ بازی ۲۸ هنگ‌کنگ ۱ بازی
۹ قزاقستان ۱۳ بازی ۱۹ بحرین ۳ بازی ۲۹
۱۰ سوریه ۱۰ بازی ۲۰ اندونزی ۳ بازی ۳۰

عملکرد تیمهای ایرانی در برابر نمایندگان کشورهای آسیایی به صورت کشور به کشور

نکته: در تهیه جدولهای زیر تمامی بازیها (لیگ قهرمانان، جام باشگاه‌ها، بازیهای مرحله پلی‌آف و جام در جام) محاسبه شده‌است.

۱- عربستان : پرسپولیس ۲۹ بار در برابر نمایندگان عربستانی بازی کرده‌است که ۱۰ برد حاصل این بازیها برای این تیم بوده‌است.

تیم بازی برد مساوی باخت گل‌زده گل‌خورده درصد برد
پرسپولیس ۲۹ ۱۰ ۱۰ ۹ ۳۰ ۳۷ ۳۴/۵٪
استقلال ۲۸ ۱۲ ۴ ۱۲ ۳۸ ۳۵ ۴۲/۹٪
سپاهان ۲۴ ۱۱ ۵ ۸ ۲۹ ۳۶ ۴۵/۸٪
ذوب‌آهن ۱۵ ۷ ۳ ۵ ۲۳ ۱۶ ۴۶/۷٪
تراکتورسازی ۱۰ ۲ ۱ ۷ ۶ ۱۳ ۲۰٪
نفت تهران ۴ ۳ ۰ ۱ ۷ ۳ ۷۵٪
فولاد خوزستان ۴ ۲ ۱ ۱ ۶ ۳ ۵۰٪
استقلال خوزستان ۴ ۱ ۱ ۲ ۶ ۳ ۲۵٪
مس کرمان ۲ ۱ ۰ ۱ ۴ ۴ ۵۰٪
صبا ۲ ۰ ۱ ۱ ۱ ۲ ۰٪
پاس تهران ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۵۰٪
سایپا تهران ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰٪
شهرخودرو ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۲ ۰٪

۲- امارات متحده عربی : استقلال ۲۵ بار در برابر نمایندگان اماراتی بازی کرده‌است که فقط ۹ برد حاصل این بازیها برای این تیم بوده‌است.

تیم بازی برد مساوی باخت گل‌زده گل‌خورده درصد برد
استقلال ۲۵ ۹ ۱۰ ۶ ۳۹ ۳۵ ۳۶٪
سپاهان ۲۱ ۱۰ ۵ ۶ ۳۷ ۲۰ ۴۷/۶٪
پرسپولیس ۱۵ ۱۰ ۳ ۲ ۳۴ ۱۸ ۶۶/۷٪
ذوب‌آهن ۱۲ ۶ ۲ ۴ ۱۲ ۱۳ ۵۰٪
تراکتورسازی ۱۲ ۵ ۳ ۴ ۱۹ ۱۷ ۴۱/۷٪
صبا ۵ ۲ ۳ ۰ ۱۲ ۸ ۴۰٪
نفت تهران ۴ ۰ ۱ ۳ ۲ ۷ ۰٪
پاس تهران ۳ ۰ ۲ ۱ ۴ ۵ ۰٪
سایپا تهران ۲ ۱ ۱ ۰ ۳ ۱ ۵۰٪
استقلال خوزستان ۲ ۱ ۱ ۰ ۳ ۱ ۵۰٪
مس کرمان ۲ ۱ ۰ ۱ ۵ ۴ ۵۰٪
جنوب اهواز ۲ ۰ ۲ ۰ ۱ ۱ ۰٪

۳- قطر : استقلال ۲۶ بار در برابر نمایندگان قطری بازی کرده‌است که فقط ۱۲ برد حاصل این بازیها برای این تیم بوده‌است.

تیم بازی برد مساوی باخت گل‌زده گل‌خورده درصد برد
استقلال ۲۶ ۱۲ ۱۰ ۴ ۴۳ ۲۶ ۴۶/۲٪
پرسپولیس ۲۴ ۱۱ ۵ ۸ ۳۵ ۳۰ ۴۵/۸٪
سپاهان ۱۰ ۵ ۰ ۵ ۱۶ ۱۱ ۵۰٪
ذوب‌آهن ۹ ۴ ۳ ۲ ۱۲ ۱۰ ۴۴/۴٪
تراکتورسازی ۶ ۰ ۲ ۴ ۶ ۱۴ ۰٪
فولاد خوزستان ۶ ۱ ۴ ۱ ۵ ۴ ۰٪
پاس تهران ۴ ۳ ۰ ۱ ۸ ۵ ۷۵٪
صبا ۲ ۲ ۰ ۰ ۶ ۱ ۱۰۰٪
سایپا تهران ۲ ۰ ۱ ۱ ۱ ۳ ۰٪
نفت تهران ۲ ۱ ۰ ۱ ۱ ۲ ۵۰٪
استقلال خوزستان ۲ ۰ ۱ ۱ ۲ ۳ ۰٪
مس کرمان ۲ ۱ ۰ ۱ ۴ ۵ ۵۰٪
شهرخودرو ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰٪
فجرسپاسی شیراز ۲ ۰ ۲ ۰ ۲ ۲ ۰٪

۴- ازبکستان : استقلال ۱۲ بار در برابر نمایندگان ازبکستانی بازی کرده‌است که فقط ۶ برد حاصل این بازیها برای این تیم بوده‌است.

تیم بازی برد مساوی باخت گل‌زده گل‌خورده درصد برد
استقلال ۱۲ ۶ ۳ ۳ ۲۲ ۱۴ ۵۰٪
پرسپولیس ۱۱ ۳ ۴ ۴ ۹ ۹ ۲۷/۳٪
سپاهان ۱۱ ۴ ۲ ۵ ۱۶ ۱۳ ۳۶/۴٪
ذوب‌آهن ۱۰ ۷ ۲ ۱ ۱۷ ۶ ۷۰٪
تراکتورسازی ۴ ۱ ۰ ۳ ۴ ۵ ۲۵٪
فولاد خوزستان ۶ ۲ ۲ ۲ ۵ ۷ ۰٪
صبا ۲ ۰ ۰ ۲ ۱ ۴ ۰٪
سایپا تهران ۴ ۰ ۳ ۱ ۶ ۱۰ ۰٪
نفت تهران ۲ ۰ ۱ ۱ ۲ ۳ ۰٪

۵- عراق : پرسپولیس ۶ بار در برابر نمایندگان عراقی بازی کرده‌است که فقط ۴ برد حاصل این بازیها برای این تیم بوده‌است.

تیم بازی برد مساوی باخت گل‌زده گل‌خورده درصد برد
پرسپولیس ۶ ۴ ۲ ۰ ۹ ۲ ۶۶/۷٪
استقلال ۵ ۱ ۲ ۲ ۶ ۷ ۲۰٪
پاس تهران ۴ ۱ ۲ ۱ ۳ ۳ ۲۵٪
ذوب‌آهن ۲ ۰ ۲ ۰ ۲ ۲ ۰٪
سایپا تهران ۲ ۱ ۱ ۰ ۲ ۱ ۵۰٪
بهمن کرج ۲ ۰ ۱ ۱ ۱ ۲ ۰٪
برق شیراز ۲ ۰ ۱ ۱ ۲ ۳ ۰٪
شاهین اهواز ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۵ ۰٪

۶- کویت : سایپا ۴ بار در برابر نمایندگان کویتی بازی کرده‌است که فقط ۳ برد حاصل این بازیها برای این تیم بوده‌است.

تیم بازی برد مساوی باخت گل‌زده گل‌خورده درصد برد
سایپا تهران ۴ ۳ ۱ ۰ ۶ ۳ ۷۵٪
استقلال ۳ ۲ ۱ ۰ ۶ ۰ ۶۶/۷٪
پرسپولیس ۲ ۱ ۰ ۱ ۲ ۲ ۵۰٪
سپاهان ۲ ۱ ۱ ۰ ۵ ۳ ۵۰٪
فولاد خوزستان ۲ ۱ ۰ ۱ ۶ ۲ ۵۰٪
پاس تهران ۲ ۲ ۰ ۰ ۶ ۱ ۱۰۰٪
ذوب‌آهن ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱۰۰٪

۷- کره‌جنوبی : استقلال ۶ بار در برابر نمایندگان کره‌جنوبی بازی کرده‌است که فقط ۲ برد حاصل این بازیها برای این تیم بوده‌است.

تیم بازی برد مساوی باخت گل‌زده گل‌خورده درصد برد
استقلال ۶ ۲ ۱ ۳ ۸ ۱۰ ۳۳/۳٪
پرسپولیس ۳ ۱ ۰ ۲ ۳ ۵ ۳۳/۳٪
ذوب‌آهن ۵ ۱ ۲ ۲ ۶ ۸ ۲۰٪
سایپا تهران ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰٪

۸- ژاپن : پرسپولیس ۶ بار در برابر نمایندگان ژاپنی بازی کرده‌است که هیچ بردی در این بازیها به دست نیاورده است.

تیم بازی برد مساوی باخت گل‌زده گل‌خورده درصد برد
پرسپولیس ۶ ۰ ۲ ۴ ۱ ۷ ۰٪
سپاهان ۴ ۰ ۳ ۱ ۱ ۳ ۰٪
استقلال ۲ ۰ ۰ ۲ ۲ ۵ ۰٪
پاس تهران ۱ ۱ ۰ ۰ ۲ ۱ ۱۰۰٪

۹- قزاقستان : پرسپولیس ۵ بار در برابر نمایندگان قزاقستانی بازی کرده‌است که فقط ۳ برد حاصل این بازیها برای این تیم بوده‌است.

تیم بازی برد مساوی باخت گل‌زده گل‌خورده درصد برد
پرسپولیس ۵ ۳ ۱ ۱ ۸ ۳ ۶۰٪
استقلال ۴ ۲ ۲ ۰ ۵ ۱ ۵۰٪
بهمن کرج ۲ ۱ ۱ ۰ ۳ ۲ ۵۰٪
جنوب اهواز ۲ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۵۰٪

۱۰- سوریه : سپاهان ۶ بار در برابر نمایندگان سوری بازی کرده‌است که فقط ۴ برد حاصل این بازیها برای این تیم بوده‌است.

تیم بازی برد مساوی باخت گل‌زده گل‌خورده درصد برد
سپاهان ۶ ۴ ۰ ۲ ۱۳ ۶ ۶۶/۷٪
فولاد خوزستان ۲ ۰ ۱ ۱ ۱ ۲ ۰٪
صبا ۲ ۰ ۰ ۲ ۱ ۳ ۰٪

تاریخ به روز رسانی: ۲۷ بهمن ۱۳۹۸

عملکرد تیم‌های ایرانی در مسابقات جام در جام آسیا

جام در جام آسیا یک رقابت فصلی فوتبال بود که از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۲ میلادی مابین قهرمانان جام حذفی کشورهای آسیایی و موازی با مسابقات جام باشگاه آسیا توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار میشد و به مدت ۱۲ فصل پیاپی برگزار گردید.قهرمان این جام برای دستیابی به سوپرجام آسیا با قهرمانان جام قهرمانان باشگاه‌های آسیا مسابقه می‌داد. در بین تیم های ایرانی فقط پرسپولیس ۲ بار به فینال این رقابت ها راه پیدا کرد و با ۱ بار قهرمانی و ۱ نایب قهرمانی (در فصل‌های ١٩٩٠ و ۱۹۹٢) پرافتخارترین تیم ایرانی در جام برندگان جام آسیا و سومین تیم پر افتخار این رقابت ها محسوب می شود.[۶][۴][۵]

نشان جام در جام آسیا
# تیم حضور بازی برد مساوی باخت گل‌زده گل‌خورده تفاضل درصد نیمه نهایی فینال قهرمان بهترین عنوان
۱ پرسپولیس ۳ ۱۸ ۸ ۷ ۳ ۲۷ ۱۲ ۱۵ ۴۴/۴٪ ۲ ۲ ۱ قهرمان
۲ استقلال ۳ ۱۸ ۸ ۴ ۶ ۳۷ ۱۸ ۱۹ ۴۴/۴٪ ۲ ۰ ۰ نیمه‌نهایی
۳ پاس تهران ۱ ۴ ۱ ۱ ۲ ۱۱ ۵ ۶ ۲۵/۰٪ ۰ ۰ ۰ یک‌هشتم
۴ بهمن کرج ۱ ۴ ۱ ۲ ۱ ۴ ۴ ۰ ۲۵/۰٪ ۰ ۰ ۰ یک چهارم
۵ جنوب اهواز ۱ ۴ ۱ ۲ ۱ ۲ ۲ ۰ ۲۵٪ ۰ ۰ ۰ یک‌ چهارم
۶ ملوان انزلی ۱ ۲ ۰ ۲ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰/۰٪ ۰ ۰ ۰ یک چهارم
۷ فجر سپاسی شیراز ۱ ۲ ۰ ۲ ۰ ۲ ۲ ۰ ۰/۰٪ ۰ ۰ ۰ یک هشتم
۸ برق شیراز ۱ ۲ ۰ ۱ ۱ ۲ ۳ ۱- ۰/۰٪ ۰ ۰ ۰ یک هشتم
جمع ۱۲ ۵۴ ۱۹ ۲۱ ۱۴ ۸۶ ۴۷ ۳۹ ۳۵/۲٪ ۰ ۰ ۰

جستارهای وابسته

منابع