باشگاه فوتبال آرماویر (ارمنستان)

باشگاه فوتبال آرماویر (انگلیسی: FC Armavir‎) یک باشگاه فوتبال در شهر آرماویر و در کشور ارمنستان می‌باشد که در لیگ برتر فوتبال ارمنستان بازی می‌کند. این باشگاه در سال ۱۹۶۵ میلادی تأسیس شده است.

بنیان‌گذاری۱۹۶۵؛ ۵۶ سال پیش (۱۹۶۵)
برچیدگی۲۰۰۳؛ ۱۸ سال پیش (۲۰۰۳)
ورزشگاهJubilee Stadium,
آرماویر
گنجایش۱۰٬۰۰۰

آمار لیگویرایش

  اتحاد شوروی (۱۹۶۵ – ۱۹۹۱)
فصل دسته سطح بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده +/- امتیاز مکان
۱۹۶۵ Klass B - RSFSR, 3 zona ۳ ۳۸ ۱۵ ۶ ۱۷ ۴۵ ۵۳ ۳۶ ۱۳.
۱۹۶۶ Klass B - RSFSR, 4 zona ۳ ۳۸ ۱۰ ۷ ۲۱ ۴۴ ۶۴ -۲۰ ۲۷ ۱۷.
۱۹۶۷ Klass B - RSFSR, 4 zona ۳ ۳۸ ۱۱ ۸ ۱۹ ۳۸ ۵۲ -۱۴ ۳۰ ۱۶.
۱۹۶۸ Klass B - RSFSR, 4 zona ۳ ۴۰ ۲۳ ۸ ۹ ۶۲ ۳۰ +۳۲ ۵۴ ۱.
۱۹۶۹ Klass B - Zakavkazje ۳ ۳۸ ۱۲ ۱۰ ۱۶ ۴۴ ۴۷ ۳۴ ۱۳.
۱۹۷۰ Klass B - RSFSR, 2 zona ۴ ۳۴ ۱۱ ۱۲ ۱۱ ۵۷ ۵۹ ۳۴ ۹.
...
۱۹۸۱ Vtoraja liga - 9 zona ۳ ۴۴ ۱۸ ۴ ۲۲ ۶۹ ۶۸ ۴۰ ۸.
۱۹۸۲ Vtoraja liga - 9 zona ۳ ۳۲ ۱۶ ۳ ۱۳ ۵۰ ۴۵ ۳۵ ۹.
۱۹۸۳ Vtoraja liga - 9 zona ۳ ۳۲ ۱۰ ۲ ۲۰ ۳۵ ۴۹ -۱۴ ۲۲ ۱۴.
۱۹۸۴ Vtoraja liga - 9 zona ۳ ۳۲ ۱۶ ۵ ۱۱ ۴۹ ۳۸ +۱۱ ۳۷ ۵.
۱۹۸۵ Vtoraja liga - 9 zona ۳ ۳۰ ۱۸ ۲ ۱۰ ۵۷ ۳۹ +۱۸ ۳۸ ۳.
۱۹۸۶ Vtoraja liga - 9 zona ۳ ۳۰ ۱۴ ۵ ۱۱ ۳۹ ۳۷ ۳۳ ۵.
۱۹۸۷ Vtoraja liga - 9 zona ۳ ۳۰ ۱۴ ۳ ۱۳ ۴۲ ۴۳ ۳۱ ۶.
۱۹۸۸ Vtoraja liga - 3 zona ۳ ۳۸ ۱۸ ۵ ۱۵ ۶۵ ۵۸ ۴۱ ۹.
۱۹۸۹ Vtoraja liga - 3 zona ۳ ۴۲ ۱۳ ۷ ۲۲ ۴۶ ۸۰ -۳۴ ۳۳ ۲۰.
۱۹۹۰ Vtoraja nizšaja liga - 2 zona ۴ ۲۲ ۱۵ ۵ ۲ ۶۸ ۲۷ +۴۱ ۳۵ ۲.
۱۹۹۱ Vtoraja nizšaja liga - 2 zona ۴ ۳۸ ۲۳ ۴ ۱۱ ۷۸ ۶۳ +۱۵ ۵۰ ۵.
  ارمنستان (۱۹۹۲ – ۲۰۰۲)
فصل دسته سطح بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده +/- امتیاز مکان
۱۹۹۲ لیگ برتر ۱ ۲۲ ۵ ۵ ۱۲ ۲۸ ۵۷ -۲۹ ۱۵ ۲۱.
۱۹۹۳ لیگ دسته اول - گرو B ۲ ۲۰ ۱۰ ۴ ۶ ۳۵ ۳۳ ۲۴ ۳.
۱۹۹۴ لیگ دسته اول ۲ Klub se odhlásil před zahájením soutěže.
۱۹۹۵/۹۶ لیگ دسته اول ۲ ۲۲ ۱۰ ۶ ۶ ۴۵ ۳۳ +۱۲ ۳۶ ۵.
۱۹۹۶/۹۷ لیگ دسته اول ۲ ۲۲ ۷ ۸ ۷ ۴۱ ۳۹ ۲۹ ۶.
این باشگاه از سال ۱۹۹۷ تا سال ۲۰۰۰ غیرفعال بود
۲۰۰۱ لیگ دسته اول ۲ ۱۰ ۱ ۱ ۸ ۱۲ ۳۵ -۲۳ ۴ ۷.
۲۰۰۲ لیگ دسته اول ۲ ۳۰ ۲۵ ۴ ۱ ۹۶ ۱۸ +۷۸ ۷۹ ۱.

منابعویرایش