باشگاه فوتبال دوین آرتاشات

یک باشگاه فوتبال در ارمنستان

باشگاه فوتبال دوین آرتاشات (انگلیسی: FC Dvin Artashat) یک باشگاه فوتبال در شهر آرتاشات و در کشور ارمنستان می‌باشد که در لیگ برتر فوتبال ارمنستان و لیگ دسته اول فوتبال ارمنستان بازی می‌کرد. این باشگاه در سال ۱۹۸۲ تأسیس شد و در سال ۱۹۹۹ منحل شد.

دوین آرتاشات
logo
نام کاملباشگاه فوتبال دوین آرتاشات
Football Club Dvin Artashat
تاریخ بنیان‌گذاری۱۹۸۲؛ ۴۱ سال پیش (۱۹۸۲)
تاریخ انحلال۱۹۹۹؛ ۲۴ سال پیش (۱۹۹۹)
زمینِ بازیورزشگاه شهر آرتاشات
گنجایش۵٬۰۰۰

آمار لیگویرایش

  اتحاد شوروی (۱۹۸۲ – ۱۹۹۱)
فصل دسته سطح بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده +/- امتیاز مکان
۱۹۸۲ لیگ دسته دوم - منطقه ۹ ۳ ۳۲ ۴ ۸ ۲۰ ۳۳ ۶۷ -۳۴ ۱۶ ۱۶.
۱۹۸۳ لیگ دسته دوم - منطقه ۹ ۳ ۳۲ ۵ ۶ ۲۱ ۲۹ ۶۶ -۳۷ ۱۶ ۱۷.
۱۹۸۴ لیگ دسته دوم - منطقه ۹ ۳ ۳۲ ۳ ۲ ۲۷ ۲۶ ۸۲ -۵۶ ۸ ۱۷.
...
  ارمنستان (۱۹۹۲ – ۱۹۹۹)
فصل دسته سطح بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده +/- امتیاز مکان
۱۹۹۲ لیگ دسته اول ۲ ۱۰ ۴ ۰ ۶ ۱۶ ۲۶ -۱۰ ۸ ۴.
۱۹۹۳ لیگ دسته اول - گروه A ۲ ۲۲ ۱۴ ۵ ۳ ۵۶ ۲۲ +۳۴ ۳۳ ۲.
باشگاه در سال ۱۹۹۴ غیر فعال بود.
۱۹۹۵/۹۶ لیگ دسته اول ۲ ۲۲ ۷ ۳ ۱۲ ۳۴ ۵۰ -۱۶ ۲۴ ۹.
۱۹۹۶/۹۷ لیگ دسته اول ۲ ۲۲ ۱۵ ۵ ۲ ۵۴ ۱۸ +۳۶ ۵۰ ۱.
۱۹۹۷ لیگ برتر ۱ ۱۸ ۱ ۴ ۱۳ ۱۶ ۵۲ -۳۶ ۷ ۹.
۱۹۹۸ لیگ برتر ۱ ۲۰ ۸ ۵ ۷ ۴۱ ۳۶ ۲۹ ۷.
۱۹۹۹ لیگ برتر ۱ ۳۲ ۲ ۲ ۲۸ ۲۰ ۱۱۶ -۹۶ ۸ ۸.

منابعویرایش