باشگاه فوتبال گرانادا

گرانادا (به اسپانیایی: Granada Club de Fútbol) باشگاه فوتبال است که در شهر گرانادا کشور اسپانیا واقع شده‌است.

گرانادا
نام کاملباشگاه فوتبال گرانادا
تاریخ بنیان‌گذاری۱۹۳۱
نام ورزشگاهورزشگاه جدید لوس کارمنس، گرانادا٬
اندلس، اسپانیا
گنجایش۱۹،۳۳۶ نفر
مالکDesports
مدیرعاملرناتو یی
مربیالکساندر مدینا
لیگلالیگا
۲۰۲۱–۲۰۲۲لا لیگا، هجدهم (سقوط)
وبگاه

این باشگاه در ۱۴ آوریل سال ۱۹۳۱ تأسیس شده‌است.

گرانادا یک بار به مقام نایب قهرمانی در کوپا دل ری رسیده‌است. این باشگاه سه بار به مقام قهرمانی و پنج بار به مقام نایب قهرمانی در لیگا ادلانته دست یافته‌است.

گرانادا همچنین یک بار در سال ۱۹۵۹ به مقام نایب قهرمانی در مسابقات کوپا دل ری دست یافت.

تاریخچه ویرایش

عملکرد فصل به فصل ویرایش

فصل سطح دسته رتبه کوپا دل ری
۱۹۳۱–۳۲ ۶ ۳ª منطقه. سوم
۱۹۳۲–۳۳ ۵ ۲ª منطقه. دوم
۱۹۳۳–۳۴ ۳ ۳ª اول
۱۹۳۴–۳۵ ۲ ۲ª ۷ام دور اول
۱۹۳۵–۳۶ ۲ ۲ª ۶ام دور اول
۱۹۳۹–۴۰ ۲ ۲ª دوم
۱۹۴۰–۴۱ ۲ ۲ª اول ۱/۸ نهایی
۱۹۴۱–۴۲ ۱ ۱ª ۱۰ام ۱/۴ نهایی
۱۹۴۲–۴۳ ۱ ۱ª ۱۲ام دور اول
۱۹۴۳–۴۴ ۱ ۱ª ۸ام ۱/۴ نهایی
۱۹۴۴–۴۵ ۱ ۱ª ۱۲ام ن.نهایی
۱۹۴۵–۴۶ ۲ ۲ª ۴ام ۱/۴ نهایی
۱۹۴۶–۴۷ ۲ ۲ª ۷ام دور اول
۱۹۴۷–۴۸ ۲ ۲ª ۷ام دور ششم
۱۹۴۸–۴۹ ۲ ۲ª سوم ۱/۴ نهایی
۱۹۴۹–۵۰ ۲ ۲ª ۹ام دور دوم
۱۹۵۰–۵۱ ۲ ۲ª ۷ام
۱۹۵۱–۵۲ ۲ ۲ª ۱۳ام
۱۹۵۲–۵۳ ۲ ۲ª ۹ام ۱/۸ نهایی
۱۹۵۳–۵۴ ۲ ۲ª ۴ام
فصل سطح دسته رتبه کوپا دل ری
۱۹۵۴–۵۵ ۲ ۲ª سوم
۱۹۵۵–۵۶ ۲ ۲ª ۸ام
۱۹۵۶–۵۷ ۲ ۲ª اول
۱۹۵۷–۵۸ ۱ ۱ª ۱۳ام ۱/۸ نهایی
۱۹۵۸–۵۹ ۱ ۱ª ۱۳ام نایب‌قهرمان
۱۹۵۹–۶۰ ۱ ۱ª ۱۲ام ۱/۱۶ نهایی
۱۹۶۰–۶۱ ۱ ۱ª ۱۶ام ۱/۱۶ نهایی
۱۹۶۱–۶۲ ۲ ۲ª سوم ۱/۱۶ نهایی
۱۹۶۲–۶۳ ۲ ۲ª ۶ام ۱/۱۶ نهایی
۱۹۶۳–۶۴ ۲ ۲ª ۶ام دور اول
۱۹۶۴–۶۵ ۲ ۲ª ۷ام ۱/۱۶ نهایی
۱۹۶۵–۶۶ ۲ ۲ª دوم دور اول
۱۹۶۶–۶۷ ۱ ۱ª ۱۴ام ۱/۴ نهایی
۱۹۶۷–۶۸ ۲ ۲ª اول دور اول
۱۹۶۸–۶۹ ۱ ۱ª ۸ام ن.نهایی
۱۹۶۹–۷۰ ۱ ۱ª ۱۲ام ۱/۸ نهایی
۱۹۷۰–۷۱ ۱ ۱ª ۱۰ام ۱/۸ نهایی
۱۹۷۱–۷۲ ۱ ۱ª ۶ام ۱/۸ نهایی
۱۹۷۲–۷۳ ۱ ۱ª ۱۳ام ۱/۴ نهایی
۱۹۷۳–۷۴ ۱ ۱ª ۶ام ۱/۴ نهایی
فصل سطح دسته رتبه کوپا دل ری
۱۹۷۴–۷۵ ۱ ۱ª ۱۵ام ۱/۴ نهایی
۱۹۷۵–۷۶ ۱ ۱ª ۱۷ام ۱/۸ نهایی
۱۹۷۶–۷۷ ۲ ۲ª ۱۰ام دور چهارم
۱۹۷۷–۷۸ ۲ ۲ª ۹ام دور چهارم
۱۹۷۸–۷۹ ۲ ۲ª ۶ام دور دوم
۱۹۷۹–۸۰ ۲ ۲ª ۱۳ام دور اول
۱۹۸۰–۸۱ ۲ ۲ª ۱۷ام ۱/۸ نهایی
۱۹۸۱–۸۲ ۳ ۲ª بی ۱۰ام دور دوم
۱۹۸۲–۸۳ ۳ ۲ª بی اول دور دوم
۱۹۸۳–۸۴ ۲ ۲ª ۸ام دور سوم
۱۹۸۴–۸۵ ۲ ۲ª ۱۸ام دور دوم
۱۹۸۵–۸۶ ۳ ۲ª بی ۷ام دور سوم
۱۹۸۶–۸۷ ۳ ۲ª بی سوم دور اول
۱۹۸۷–۸۸ ۲ ۲ª ۱۹ام دور اول
۱۹۸۸–۸۹ ۳ ۲ª بی ۱۶ام دور دوم
۱۹۸۹–۹۰ ۳ ۲ª بی ۴ام
۱۹۹۰–۹۱ ۳ ۲ª بی ۵ام دور اول
۱۹۹۱–۹۲ ۳ ۲ª بی ۹ام دور اول
۱۹۹۲–۹۳ ۳ ۲ª بی سوم دور سوم
۱۹۹۳–۹۴ ۳ ۲ª بی ۶ام دور دوم
فصل سطح دسته رتبه کوپا دل ری
۱۹۹۴–۹۵ ۳ ۲ª بی ۱۳ام دور دوم
۱۹۹۵–۹۶ ۳ ۲ª بی دوم
۱۹۹۶–۹۷ ۳ ۲ª بی ۶ام دور سوم
۱۹۹۷–۹۸ ۳ ۲ª بی ۴ام
۱۹۹۸–۹۹ ۳ ۲ª بی ۶ام دور اول
۱۹۹۹–۲۰۰۰ ۳ ۲ª بی اول
۲۰۰۰–۰۱ ۳ ۲ª بی ۵ام ۱/۴ نهایی
۲۰۰۱–۰۲ ۳ ۲ª بی ۱۰ام انتخابی
۲۰۰۲–۰۳ ۴ ۳ª ۴ام
۲۰۰۳–۰۴ ۴ ۳ª اول
۲۰۰۴–۰۵ ۴ ۳ª ۵ام دور اول
۲۰۰۵–۰۶ ۴ ۳ª اول
۲۰۰۶–۰۷ ۳ ۲ª بی ۱۳ام دور اول
۲۰۰۷–۰۸ ۳ ۲ª بی ۵ام
۲۰۰۸–۰۹ ۳ ۲ª بی ۱۰ام دور اول
۲۰۰۹–۱۰ ۳ ۲ª بی اول
۲۰۱۰–۱۱ ۲ ۲ª ۵ام دور سوم
۲۰۱۱–۱۲ ۱ ۱ª ۱۷ام ۱/۱۶ نهایی
۲۰۱۲–۱۳ ۱ ۱ª ۱۵ام ۱/۱۶ نهایی
۲۰۱۳–۱۴ ۱ ۱ª ۱۵ام ۱/۱۶ نهایی
فصل سطح دسته رتبه کوپا دل ری
۲۰۱۴–۱۵ ۱ ۱ª ۱۷ام ۱/۸ نهایی
۲۰۱۵–۱۶ ۱ ۱ª ۱۶ام ۱/۸ نهایی
۲۰۱۶–۱۷ ۱ ۱ª ۲۰ام ۱/۱۶ نهایی
۲۰۱۷–۱۸ ۲ ۲ª ۱۰ام دور دوم
۲۰۱۸–۱۹ ۲ ۲ª دوم دور دوم
۲۰۱۹–۲۰ ۱ ۱ª ۷ام ن.نهایی
۲۰۲۰–۲۱ ۱ ۱ª ۹ام ۱/۴ نهایی
۲۰۲۱–۲۲ ۱ ۱ª

لباس و نشان ویرایش

تولیدکنندگان و حامیان مالی لباس ویرایش

دوره تولیدکننده کیت حامی(ان) مالی
۱۹۸۷–۱۹۸۴   La General
۱۹۸۸–۱۹۸۷    
۱۹۸۹–۱۹۸۸  
۱۹۹۱–۱۹۸۹   نداشت
۱۹۹۲–۱۹۹۱   / Expo·Genil
۱۹۹۳–۱۹۹۲   CC Neptuno
۱۹۹۴–۱۹۹۳ نداشت
۱۹۹۵–۱۹۹۴ Sierra Nevada 95
۱۹۹۶–۱۹۹۵  
۱۹۹۸–۱۹۹۶  
۲۰۰۰–۱۹۹۸   Jimesa
۲۰۰۳–۲۰۰۰ La General / Granada 2010
۲۰۰۴–۲۰۰۳ Bemiser Caja Rural
۲۰۰۵–۲۰۰۴   Agua Sierra Cazorla
۲۰۰۶–۲۰۰۵   Puertas Castalla / Refinsa / Hyundai / Maritoñi / Sife Formación Empresarial
۲۰۰۷–۲۰۰۶ CajaSur / Ibagar Catering / Grupo Cuerva / Puertas San Antón / Aldeas Infantiles SOS
۲۰۰۹–۲۰۰۷  
۲۰۱۰–۲۰۰۹   Covirán
۲۰۱۲–۲۰۱۰   Caja Granada
۲۰۱۳–۲۰۱۲  
۲۰۱۴–۲۰۱۳
۲۰۱۵–۲۰۱۴   Solver Sports Capital
۲۰۱۶–۲۰۱۵
۲۰۱۷–۲۰۱۶ Energy King / Covirán / Caja Rural
۲۰۱۸–۲۰۱۷
۲۰۱۹–۲۰۱۸   Cervezas Alhambra / Caja Rural de Granada / Pastón
۲۰۲۳–۲۰۱۹   Winamax / Caja Rural de Granada / Cervezas Alhambra / Puleva / Covirán / Caixabank

بازیکنان ویرایش

ترکیب فعلی ویرایش

تا تاریخ ۲ فوریه ۲۰۲۲[۱]
شماره پست بازیکن
1   دروازه‌بان لوئیس ماکسیمیانو
2   مدافع سانتیاگو آریاس (قرضی از اتلتیکو مادرید)
3   مدافع سرخیو اسکودرو
4   هافبک ماکسیم گونالون
5   هافبک لوئیس میلا
6   مدافع خرمن (کاپیتان دوم)
7   هافبک البرتو سورو
8   هافبک یان اتکی
9   مهاجم لوئیس سوارز
10   مهاجم انتونیو پوئرتاس
11   مهاجم داروین ماچیس
12   مهاجم دنی رابا
13   دروازه‌بان ارون
14   مهاجم ماتیاس آرثو
شماره پست بازیکن
15   مدافع کارلوس نوا
16   مدافع ویکتور دیاز (کاپیتان)
17   مدافع کویینی
18   هافبک نیگوش پتروویچ
19   هافبک آنخل مونتورو (کاپیتان سوم)
20   مهاجم کارلوس باکا
21   هافبک روبن روچینا
22   مدافع دومینگوس دوارته
23   مهاجم خورخه مولینا
24   هافبک میرتو اوزونی
25   دروازه‌بان ژوائو کوشتا
26   هافبک ایسما رویز
27   مدافع نیدر لوزانو
35   هافبک الکس کلادو (قرضی از بارسلونا)


بازیکنان مشهور ویرایش

مربیان ویرایش

کادر مربیگری کنونی ویرایش

تا تاریخ ژوئن ۲۰۲۱
مربیان باشگاه فوتبال گرانادا
  •   روبن تورکیلا (سرمربی)
  •   رائول اسپینولا (دستیار سرمربی)
  •   ویکتور لافوئنته (مربی بدنسازی)
  •   خوان کارلوس فرناندث (مربی دروازه‌بان‌ها)
  •   خسوس روچه (آنالیزور)
  •   آلوارو گارسیا (آنالیزور)

تاریخچه مربیان باشگاه ویرایش

تاریخچه مربیان باشگاه فوتبال گرانادا


آمار عملکرد در رقابت‌های یوفا ویرایش

فصل رقابت دور حریف رفت برگشت مجموع
۲۱–۲۰۲۰ لیگ اروپا دور ۲ مقدماتی   تئوتا ۴–۰
دور ۳ مقدماتی   لوکوموتیو تبلیسی ۲−۰
پلی‌آف   مالمو ۳–۱
گروه E   آیندهوون ۰–۱ ۲–۱ دوم از چهار تیم
  پائوک ۰–۰ ۰–۰
  اومانیا ۲–۱ ۲–۰
مرحله ۱/۱۶   ناپولی ۲–۰ ۱–۲ ۳–۲
مرحله ۱/۸   مولده ۲–۰ ۱–۲ ۳–۲
۱/۴ نهایی   منچستر یونایتد ۰–۲ ۰–۲ ۰–۴

افتخارات ویرایش

داخلی ویرایش

تورنمنت منطقه‌ای ویرایش

  • جام آندلوسیا: ۳۳–۱۹۳۲
  • قهرمانی آندلوسیا: ۷۲–۱۹۷۱

دوستانه ویرایش

فردی ویرایش

جایزه پیچیچی ویرایش

منابع ویرایش

  1. "Plantilla Granada Club de Fútbol".

پیوند به بیرون ویرایش