باطن‌گرایی غربی

باطن‌گرایی غربی مجموعه‌ای از مکاتب است که به جنبه باطنی و درونی امور می‌پردازد و متمایز از مذاهب مسیحی و یهودی و نیز عقل گرایی و علم گرایی مدرن می‌باشد. باطن گرایی ریشه در آیین‌ها و اندیشه‌های گنوستیسیزم، نوافلاطونی و هرمسی دارد که در دوران باستان متأخر، مستقل از جریان غالب مسیحیت شکل گرفت.

منابع

جستارهای وابسته