بافاتا شهری در مرکز گینه بیسائو است که به عنوان زادگاه آمیلکار کابرال شناخته می شود. این شهر 22501 نفر جمعیت دارد (2008). این مرکز مرکز منطقه بافاتا و همچنین مقر اسقف کاتولیک رومی بافاتا است که در مارس 2001 با کارلوس پدرو زیلی به عنوان اسقف تأسیس شد.

بافتا
مختصات:

بافاتا به خاطر آجرسازی اش معروف است. در دهه 1880، این مرکز تجاری برای پرتغالی‌ها، شامل بادام زمینی، گاو، پوست، منسوجات و نمک بود.