میانگیر

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا
(تغییرمسیر از بافر)

منظور از میانگیر یا بافر ممکن است یکی از این موارد باشد: