بالستیک (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا
(تغییرمسیر از بالستیک)

بالستیک ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: