بانوی دریاچه (ابهام‌زدایی)

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

بانوی دریاچه یک شخصیت جادوگر در ماهیت بریتن است؛ همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: