باکانیلیا

باکانیلیا یا جشن باخوس مراسم عرفانی و پر سروصدای عیش و نوش برای دیونیسوس (خدای شراب) در یونان باستان است. از آن زمان به بعد این اصطلاح برای توصیف هر نوع عیاشی در حال مستی هم بکار می رود.

Bacchanalia by Auguste Levêque

این جشن در یونان باستان بنام دیونیسیا برگزار می شد.

معروفترین دیونیسیای یونانی در اکا برگزار می شد و شامل ... حرکات منظم دسته جمعی .. جشن آشامیدن و اجراهای دراماتیک در تئاتر دیونیسوس بود.[۱]

جستارهای وابستهویرایش

دیونیسیا

دیونیسیوس

پانویسویرایش

  1. Encyclopædia Britannica.