باکجه جدید

حکومت باکجه جدید در سال ۹۰۰ میلادی پس از تجزیه شیلا شکل گرفت و در سال ۹۳۶ توسط گوریو فتح شد. پایتخت آن در جئونجو، در استان جئولابوک-دو امروزی بود.

باکجه جدید
후백제 (後百濟)

۸۹۲–۹۳۶
باکجه جدید (سبز) در سال ۹۱۵ میلادی.
پایتخت جئونجو
زبان‌(ها) زبان کره‌ای
دین آیین بودایی, کنفسیوس گرایی, تائوئیسم, شمن‌باوری
دولت پادشاهی
شاه
 - 892–935 گیون هوون (اولین)
 - 935–936 گیون سینگئوم (آخرین)
تاریخچه
 - تاسیس ۸۹۲
 - سقوط ۹۳۶
امروزه بخشی از  کره جنوبی
باکجه جدید
هانگول
هانجا
Revised RomanizationHu-baekje
McCune–ReischauerHu-paekche

فهرست پادشاهان باکجه جدیدویرایش

شماره نام امپراتور دوره زندگانی (میلادی) نسبت با امپراتورهای قبلی دوره حکومت (میلادی) پایتخت
۱ گیون هوون ۸۶۷–۹۳۶ مؤسس سلسله باکجه جدید ۹۰۰–۹۳۵ جئونجو
۲ گیون سینگئوم ؟ - ؟ پسر گیون هوون ۹۳۵–۹۳۶ جئونجو

منابعویرایش