بتاپروتئوباکتریا

رده‌ای از پروتئوباکتریا

بتاپروتئوباکتریا (نام علمی: Betaproteobacteria) نام یک رده از شاخه پروتئوباکتریا است. پروتئوباکتریا شاخه بزرگی از باکتری‌های گرم منفی است که شامل باکتریهای متنوعی می‌شود. همه آنها غشای خارجی لیپوپلی‌ساکاریدی دارند. اغلب تاژک دارند ولی برخی غیرمتحرکند.

بتاپروتئوباکتریا
بتاپروتئوباکتریا، Betaproteobacteria
رده‌بندی علمی
فرمانرو: باکتری
شاخه: پروتئوباکتریا
رده: بتاپروتئوباکتریا

بتا پروتئوباکتریا گونه‌های بسیار متنوعی را شامل می‌شوند مانند نایسریا گونوره‌آ و نایسریا مننژیتیدیس.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش