بتا آفتاب‌پرست

بتا آفتاب‌پرست یک ستاره است که در صورت فلکی آفتاب‌پرست قرار دارد.

بتا آفتاب‌پرست
اطلاعات رصدی
مبدأ مبدأ (ستاره‌شناسی)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی)
صورت فلکی آفتاب‌پرست (صورت فلکی)
بعد ۱۲h ۱۸m ۲۰.۸۲۴۲s
میل ‏ ۴۴.۰۶۳″ ۱۸′ ‎−۷۹°
قدر ظاهری (ع) ۴.۲۴ to ۴.۳۰
مشخصات
نوع طیف B5Vn
شاخص رنگ U−B −0.51
شاخص رنگ B−V −0.12
شاخص رنگ R−I −0.10
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)۲۳ ± ۵ ک.م./ث
حرکت خاص (μ) بعد: −۳۸.۰۷ mas/yr
میل: ۱۲.۰۰ mas/yr
اختلاف‌منظر (π)۱۲.۰۵ mas
قدر مطلق (MV)−۰.۳
جزئیات
شعاع۳.۱ R
نام‌گذاری‌های دیگر
β Cha, Beta Chamaeleontis, Beta Cha, CD−78 495, CPD−78 741, FK5 459, GC 16775, HD 106911, HIP 60000, HR 4674, PPM 371459, SAO 256924.
ارجاعات پایگاه‌های داده
سیمباداطلاعات

منابعویرایش