بتا تک‌شاخ یک ستاره است که در صورت فلکی تک‌شاخ قرار دارد.

بتا تک‌شاخ
اطلاعات رصدی
مبدأ مبدأ (ستاره‌شناسی)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی)
صورت فلکی تک‌شاخ (صورت فلکی)
بعد ۰۶h ۲۸m ۴۹.۰۷۰۰s
میل ‏ ۵۹.۰۲۵″ ۰۱′ ‎−۰۷°
قدر ظاهری (ع) ۴.۶۰
مشخصات
نوع طیف B3Ve
شاخص رنگ U−B −0.63
شاخص رنگ B−V −0.10
شاخص رنگ R−I −0.16
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)۲۰ ± ۵ ک.م./ث
حرکت خاص (μ) بعد: −۷.۰۰ mas/yr
میل: −۴.۹۷ mas/yr
اختلاف‌منظر (π)۴.۷۲ mas
قدر مطلق (MV)−۲.۰
جزئیات
جرم۷ M
درخشندگی۳,۲۰۰ L
نام‌گذاری‌های دیگر
β Mon A, Beta Monocerotis A, Beta Mon A, β1 Monocerotis, β1 Mon, Beta1 Monocerotis, Beta1 Mon, 11 Monocerotis A, 11 Mon A, STF 919A, ADS 5107 A, BD−06°1574, CCDM J06288-0702A, GC 8412, HD 45725, HIP 30867,
ارجاعات پایگاه‌های داده
سیمباداطلاعات

منابع

ویرایش