بحث الگو:استان‌های ساسانیان

اضافه‌کردن بحث
هیچ بحثی در این صفحه نیست.

تـَوَرسـتان لفط تبرستان به زبان پهلوی ساسانی است.استانی بنام توران هیچگاه نداشته ایم و تورستانی که در منعتان خوانده اید تبرستان است.

بازگشت به صفحهٔ «استان‌های ساسانیان».