بخش آهوران یکی از بخش‌های شهرستان نیک‌شهر استان سیستان و بلوچستان است.مرکز این بخش شهر چانف است.

بخش آهوران
اطلاعات کلی
کشور ایران
استانسیستان و بلوچستان
شهرستاننیک‌شهر
مرکز بخشچانف
شهرهاچانف
دهستان‌هاچانف،کهیری
اداره
بخش‌دارآقای نیک نژاد
مردم
جمعیت۱۲٬۴۵۳ نفر (۱۳۹۵)[۱]
مذهباهل سنت

تقسیمات کشوری

ویرایش

[۲]

جمعیت

ویرایش
 
جمعیت

جمعیت دهستان چانف

دهستان آبادی خانوار جمعیت مرد زن
چانف چانف ۶۰۶ ۲٬۲۹۷ ۱٬۱۸۵ ۱٬۱۱۲
چانف شهریانچ ۲۰۳ ۸۲۵ ۴۱۱ ۴۱۴
چانف گوانک ۲۲۶ ۸۱۰ ۴۰۴ ۴۰۶
چانف برشک ۱۶۶ ۶۰۲ ۲۶۳ ۳۳۹
چانف ناگان ۹۷ ۳۵۸ ۱۸۸ ۱۷۰
چانف مهند ۱۰۸ ۳۴۴ ۱۸۰ ۱۶۴
چانف علی‌آباد (کارگاه اداره راه) ۷۲ ۳۰۵ ۱۴۸ ۱۵۷
چانف ناگوک ۷۵ ۲۷۹ ۱۳۷ ۱۴۲
چانف بجوکان بالا ۷۰ ۲۴۳ ۱۲۱ ۱۲۲
چانف کله گوک (کلگوک) ۶۵ ۲۲۷ ۱۱۶ ۱۱۱
چانف گورناگان ۶۳ ۲۲۴ ۱۱۴ ۱۱۰
چانف هیتکان ۵۹ ۲۰۹ ۹۷ ۱۱۲
چانف آب برین ۵۵ ۲۰۶ ۱۰۵ ۱۰۱
چانف سفتک ۵۲ ۲۰۵ ۱۰۱ ۱۰۴
چانف توکلی ۵۸ ۱۸۸ ۹۰ ۹۸
چانف شیزین فتان ۶۳ ۱۸۸ ۹۲ ۹۶
چانف گوهچ ۵۵ ۱۷۹ ۸۰ ۹۹
چانف جکبنان ۴۶ ۱۵۲ ۸۱ ۷۱
چانف بجوکان ۳۷ ۱۴۶ ۷۳ ۷۳
چانف بگ ۴۲ ۱۴۳ ۶۲ ۸۱
چانف توکلی پایین ۴۱ ۱۴۲ ۷۳ ۶۹
چانف گت ۳۶ ۱۲۸ ۵۵ ۷۳
چانف کس مزور ۳۱ ۱۲۶ ۶۱ ۶۵
چانف گروکدپ ۳۱ ۱۲۳ ۶۶ ۵۷
چانف دشتوک ۲۹ ۱۱۰ ۵۵ ۵۵
چانف زهرکان ۲۹ ۱۰۱ ۴۹ ۵۲
چانف میسی مچ ۲۳ ۹۶ ۴۷ ۴۹
چانف شهردراج (شهردراز) ۱۵ ۷۶ ۴۴ ۳۲
چانف کل تیتران ۱۹ ۷۲ ۳۷ ۳۵
چانف خاربرد ۲۰ ۶۹ ۲۵ ۴۴
چانف پتک ۱۷ ۶۸ ۳۰ ۳۸
چانف گزین گوهچ ۱۷ ۶۸ ۲۸ ۴۰
چانف پاگ ۱۷ ۵۹ ۳۴ ۲۵
چانف کرتکان شیب ۱۷ ۵۹ ۳۳ ۲۶
چانف رودبالوک ۱۱ ۵۲ ۲۹ ۲۳
چانف لال زمینان ۱۲ ۴۹ ۲۳ ۲۶
چانف پوزپرکان ۱۶ ۴۸ ۲۵ ۲۳
چانف کلدان ۱۴ ۴۴ ۱۹ ۲۵
چانف سی پچ ۱۰ ۳۸ ۲۰ ۱۸
چانف کافران دن ۱۴ ۳۰ ۱۶ ۱۴
چانف بن زه ۹ ۲۹ ۱۲ ۱۷
چانف کریم آباد سیاه دن ۷ ۲۸ ۱۱ ۱۷
چانف گوران الیت ۹ ۲۸ ۱۲ ۱۶
چانف محمداباد ۹ ۲۶ ۱۳ ۱۳
چانف ساگیس ۷ ۲۵ ۱۴ ۱۱
چانف کوسی چی ۹ ۲۲ ۹ ۱۳
چانف چنگ اناری ۴ ۲۰ ۹ ۱۱
چانف گلیک ۵ ۱۹ ۱۰ ۹
چانف پشت گر ۵ ۱۶ ۹ ۷
چانف گردکان دن ۴ ۱۵ ۸ ۷
چانف چتاندر ۴ ۱۱ ۷ ۴
جمعیت دهستان چانف ۲٬۷۱۷ ۹٬۹۶۴ ۴٬۹۵۲ ۵٬۰۱۲

جمعیت دهستان کهیری

دهستان آبادی خانوار جمعیت مرد زن
کهیری مشکونت ۷۸ ۳۱۶ ۱۵۴ ۱۶۲
کهیری کهیری ۶۸ ۲۲۷ ۱۱۶ ۱۱۱
کهیری گورانژان گز (سرزه) ۵۸ ۲۲۲ ۱۱۸ ۱۰۴
کهیری کناری ۶۱ ۲۱۷ ۱۱۴ ۱۰۳
کهیری سی سرک بن ۴۶ ۱۹۰ ۹۱ ۹۹
کهیری بی تیچدپ ۳۶ ۱۳۲ ۶۷ ۶۵
کهیری تنگ سر ۲۷ ۱۱۸ ۵۶ ۶۲
کهیری گلیندر ۳۲ ۹۹ ۴۸ ۵۱
کهیری پتگان ۲۴ ۹۳ ۴۸ ۴۵
کهیری کروزگیلکی ۲۰ ۹۱ ۴۴ ۴۷
کهیری راهین گتان (راین گیتان) ۲۷ ۸۲ ۳۱ ۵۱
کهیری راوک ۱۸ ۷۸ ۳۸ ۴۰
کهیری پهندر (نصرآباد) ۱۳ ۶۲ ۳۴ ۲۸
کهیری رهتوک دپ (علی‌آباد) ۱۷ ۵۸ ۲۸ ۳۰
کهیری کروز بالابومدن ۱۴ ۵۷ ۲۶ ۳۱
کهیری کسیری دپ ۱۴ ۵۶ ۲۱ ۳۵
کهیری کروز دپ ۱۱ ۵۴ ۲۶ ۲۸
کهیری گمردوج پایین ۱۹ ۴۹ ۲۶ ۲۳
کهیری کرباسی ۱۳ ۴۶ ۲۲ ۲۴
کهیری دلیک دپ ۱۳ ۴۳ ۲۰ ۲۳
کهیری متکاندپ ۱۳ ۴۰ ۲۲ ۱۸
کهیری نیلک بن ۱۳ ۳۸ ۲۱ ۱۷
کهیری گزدان ۱۳ ۳۷ ۱۹ ۱۸
کهیری کیتانبان ۵ ۲۴ ۱۱ ۱۳
جمعیت دهستان ۶۶۸ ۲٬۴۸۹ ۱٬۲۳۳ ۱٬۲۵۶

منابع

ویرایش
  1. «نتایج سرشماری ایران در سال ۱۳۹۵». درگاه ملی آمار. بایگانی‌شده از اصلی (اکسل) در ۲۰ شهریور ۱۴۰۲.
  2. «۶ تغییر در نقشهٔ تقسیمات کشوری استان‌های لرستان و سیستان و بلوچستان». پایگاه اطلاع‌رسانی دولت. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۲ مارس ۲۰۱۲. دریافت‌شده در ۳۰ اوت ۲۰۱۲.