بخش ایوردون

بخش ایوردون یکی از بخشهای ایالت وو در کشور سوئیس است.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش