باز کردن منو اصلی

بخش مرکزی شهرستان بردسیر

بخش مرکزی شهرستان بردسیر یکی از بخش‌های این شهرستان واقع در استان کرمان ایران است.

منابعویرایش

سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵