بخش مرکزی شهرستان ملکشاهی

بخش مرکزی شهرستان ملکشاهی یکی از بخش‌های تابعه شهرستان ملکشاهی از شهرستان های استان ایلام در غرب ایران است.

تقسیمات کشوری

ویرایش

شهرها: ارکواز

روستاها: پاریاب، پل شکسته، گنبد پیرمحمد، درگه، شهیدکشوری، طالقانی، میان تنگ، چم انار سفلی، چم انار علیا، قرجیلیگان، نادرآباد، چشمه پهن، مناربلوطستان، گراب خوشادول، دول کبودخوشادول، توتخوشادول

منابع

ویرایش

جستارهای وابسته

ویرایش