بخش مرکزی شهرستان چایپاره

بخش مرکزی شهرستان چایپاره یکی از بخش‌های شهرستان چایپاره در شمال استان آذربایجان غربی می‌باشد.

این بخش شامل دو دهستان:چورس،بسطاموهمچنین شهر قره ضیاالدین است

منابعویرایش

مرکز آمار ایران-تقسیمات کشوری