بدایةالحکمة

(تغییرمسیر از بدایة الحکمة)

بدایة الحکمة (به فارسی: آغاز فلسفه) کتابی فلسفی به زبان عربی تألیف محمدحسین طباطبایی است. این کتاب در سال ۱۳۹۰ هجری قمری به عنوان متن درسی فلسفهٔ صدرایی تألیف شده است[۱]. این کتاب توسط محمدعلی گرامی و علی شیروانی به فارسی ترجمه شده است.[۲]

بخش‌بندی کتاب به زبان عربیویرایش

المرحلة الأولی: فی کلیّات مباحث الوجود (دوازده فصل)
المرحلة الثانیة: فی انقسام الوجود الی خارجی و ذهنی (یک فصل)
المرحلة الثالثة: فی انقسام الوجود الی ما فی نفسه و ما فی غیره ... (سه فصل)
المرحلة الرابعة: فی الموارد الثلاث (نه فصل)
المرحلة الخامسة: فی الماهیّة و أحکامها (هشت فصل)
المرحلة السادسة: فی المقولات العشر (یازده فصل)
المرحلة السابعة: فی العلّة والمعلول (یازده فصل)
المرحلة الثامنة: فی انقسام الموجود الی الواحد و الکثیر (ده فصل)
المرحلة التاسعة: فی السبق و اللحوق و القدم و الحدوث (سه فصل)
المرحلة العاشرة: فی القوّة و الفعل (شانزده فصل)
المرحلة الحادیة عشرة: فی العلم و العالم و المعلوم (دوازده فصل)
المرحلة الثانیة عشرة: فی ما یتعلّق بالواجب تعالی (چهارده فصل)

بخش‌بندی کتاب به زبان فارسیویرایش

مرحله اول: در کلیات مباحث وجود (دوازده فصل)
مرحله دوم: در انقسام وجود به خارجی و ذهنی (یک فصل)
مرحله سوم: در انقسام وجود به «ما فی نفسیه» و «ما فی غیره» (سه فصل)
مرحله چهارم: در موارد سه گانه (نه فصل)
مرحله پنجم: در ماهیت و احکام آن (هشت فصل)
مرحله ششم: در مقولات دهگانه (یازده فصل)
مرحله هفتم: در علت و معلول (یازده فصل)
مرحله هشتم: در انقسام وجود به واحد و کثیر (ده فصل)
مرحله نهم: در سبق و لحوق و قدوم و حدوث (سه فصل)
مرحله دهم: در قوه و فعل (شانزده فصل)
مرحله یازدهم: در علم و عالم و معلوم (دوازده فصل)
مرحله دوازدهم: در آنچه متعلق به واجب تعالی است (چهارده فصل)

پانویسویرایش

  1. توضیحات پشت جلد ترجمه و شرح توسط علی شیروانی
  2. * کتاب «بدایة الحکمة» بایگانی‌شده در ۲۲ نوامبر ۲۰۱۱ توسط Wayback Machine

جستارهای وابستهویرایش