خواهرزاده و برادرزاده

(تغییرمسیر از برادرزاده)

فرزند هم‌نیا فرزند خواهر یا برادر انسان است. در فارسی، فارغ از دختر یا پسر بودن، فرزند خواهر را خواهر زاده و فرزند برادر را برادر زاده می‌خوانند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش