برترپنداری نژاد سفید

برترپنداری نژاد سفید (به انگلیسی: White Supremacy) یک ایدئولوژی نژادی است متمرکز بر این عقیده و ترویج آن که سفیدپوستان در برخی مشخصه‌ها، صفات و ویژگی‌ها از مردم دیگر پیش زمینه‌های نژادی برتر اند و در نتیجه سفیدپوستان باید از نظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بر مردم غیر سفیدپوست حکمرانی کنند. برترپنداری نژاد سفید در نژادگرایی علمی ریشه دارد و غالباً برای به تصویر کشیدن برتری نژاد سفید بر استدلال‌های شبه‌علمی تکیه می‌کند.

کشتی میان دو مرد سفید و سیاه‌پوست

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش

پیوند به بیرون

ویرایش