برتری هوایی به معنای درجه‌ای از برتری یکی از طرفین جنگ بر دیگری در نبرد هوایی است که هدایت جریان عملیات را برای نیروهای زمینی، دریایی و هوایی صاحب برتری هوایی تضمین کرده و اجازهٔ مداخله پیشگیرانه را به نیروی دشمن ندهد.[۱]

اف-۲۲ رپتور جنگنده برتری هوایی نسل پنجم

منابع ویرایش

  1. "air superiority." The Oxford Essential Dictionary of the U.S. Military. Oxford University Press, 2001, 2002. Answers.com 10 Jun. 2012. http://www.answers.com/topic/air-superiority