برته (بُرته یا بَرته) در شاهنامه مبارزی ایرانی از تبار توابه است که در جنگ دوازده رخ هماورد کهرم پهلوان تورانی بود و او را در میدان نبرد کشت.

برته
نگارهٔ برته در شاهنامه تهماسبی
اطلاعات کلی
نامبـــرتـــه
ملیتایران
سایر اطلاعات
جنگ‌هاایران و توران
جنگ اولجنگ دوازده رخ
جنگ دومجنگ بزرگ کیخسرو

برته در شاهنامهویرایش

نام برته برای نخستین بار در جنگ بزرگ کیخسرو می‌رود که در کنار دیگر رزمندگان در میدان نبرد در تلاش و تکاپوست:

فرستاد بر میمنه ده هزاردلاور سواران خنجرگذار
سپه ده هزار از دلیران گردپس پشت گودرز کشواد برد
دمادم بشد برته تیغ زنابا کوهیار اندر آن انجمن
به مردی شود جنگ را یار گیوسپاهی سر افراز و گردان نیو[۱]

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

  1. شاهنامه. جلد پنجم. جنگ بززرگ کیخسرو، ص ۳۰۳

منابعویرایش

  • حسین، الهی قمشه‌ای (۱۳۸۶). شاهنامه فردوسی. ترجمهٔ ناهید فرشادمهر. تهران: نشر محمد. شابک ۹۶۴-۵۵۶۶-۳۵-۵.