برج دیده‌بانی (مجله)

برج دیده‌بانی عنوان نشریه رایگان سازمان شاهدان یهوه است. این نشریه برای فروش نیست. انتشار آن بخشی از آموزش جهانی کتاب مقدس، برای اشاعه، تبلیغ، معرفی و آموزش روشمندی سازمان شاهدان یهوه می‌باشد (محتوای کلی این مجله و بنیاد فکری سازمان شاهدان یهوه مورد تأیید سایر مسیحیان نیست.[۱][۲]) مجله برج دیده‌بانی از سال ۱۸۷۹ میلادی بدون وقفه منتشر شده‌است. در حال حاضر این نشریه به ۱۸۵ زبان دنیا [نیازمند منبع]از جمله فارسی منتشر می‌شود. همچنین نسخه‌هایی از آن به صورت دیجیتالی بر روی لوح فشرده و به صورت صوتی در وبگاه آن و همچنین به خط بریل منتشر می‌شود. میانگین شمارگان هر نسخه در حدود ۴۲ میلیون نسخه است.[۳]

منابع ویرایش