برشگر (الکترونیک)

در الکترونیک از مدار برشگر برای اشاره به انواع بی‌شماری دستگاه‌های کلیدزنی الکترونیکی و مدارهای مورد استفاده در کنترل توان و کاربردهای سیگنال استفاده می‌شود. برشگر دستگاهی است که ورودی DC ثابت را مستقیماً به ولتاژ خروجی DC متغیر تبدیل می‌کند. اساساً، یک برشگریک کلید الکترونیکی است که برای قطع یک سیگنالِ تحت کنترل است.

طرح‌واره مبدل با استفاده از ویبراتور به عنوان برشگر.

در کاربردهای الکترونیک قدرت از آن‌جا که عنصر کلیدزنی به‌طور کامل یا کاملاً خاموش است، تلفات آن کم است و مدار می‌تواند راندمان بازدهی را فراهم کند. با این حال، جریان عرضه شده به بار ناپیوسته است و برای جلوگیری از اثرات نامطلوب ممکن است نیاز به هموارسازی یا فرکانس کلیدزنی زیاد داشته باشد. در مدارهای پردازش سیگنال، استفاده از برشگر سیستم را در برابر رانش اجزای الکترونیکی تثبیت می‌کند. سیگنال اصلی را می‌توان پس از تقویت یا پردازش دیگر توسط یک دمدولاتور همزمان، که فرایند «برشگری» را انجام می‌دهد، بازیابی کرد.

کاربردهاویرایش

مدارهای برشگر در چندین کاربرد استفاده دارد، از جمله:

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش