باز کردن منو اصلی

برنامهٔ کمینه‌گرا (به انگلیسی: Minimalist program)، (به اختصار MP) در زبان‌شناسی، خط اصلی پژوهشی است که در دل دستور زایشی از اوایل دههٔ ۱۹۹۰ شکل گرفت و آغاز آن با مقاله‌ای از نوآم چامسکی، زبان‌شناس نامدار و بنیان‌گذار دستور زایشی، در سال ۱۹۹۳ بود.

چامسکی، به دنبال برتری‌های ایدهٔ ایمره لاکاتوش، کمینه‌گرایی را به‌عنوان یک برنامه معرفی کرد و نه یک نظریه.

منابعویرایش