برنیس چهارم

ملکه مصر

برنیس چهارم مصر (زبان یونانی: Βερενίκη) یکی از فروعون های مصر بود که در اسکندریه مصر زاده شد. این فرعون که یک زن بود، یک پرنسس یونانی از دودمان بطلمیوسی بود.

برنیس چهارم مصر
برنیس چهارم مصر
سلطنت58–55 BC
جانشینبطلمیوس دوازدهم
زاده77 BC
اسکندریه، مصر باستان
درگذشته55 BC
Alexandria, Egypt
آرامگاه
Alexandria, Egypt
همسر(ان)سلوکوس هفتم
Archelaus
نام کامل
Berenice IV Epiphaneia
خانداندودمان بطلمیوسی
پدربطلمیوس دوازدهم
مادرCleopatra V of Egypt

پدر او بطلمیوس دوازدهم بود.

منابع ویرایش