برونکوپنومونی

برونکوپنومونی (Bronchopneumonia) التهاب حاد نایژه و زیر مجموعه ای از ذات الریه است که همراه با تکه های ملتهب در نزدیکی لوب های ریه است.[۱] این بیماری اغلب با ذات الریه لخته ای اشتباه می شود. اما در کارهای بالینی اعمال آن دشوار است. چنانکه الگوها اغلب با یکدیگر تداخل می کنند.[۲] برونکوپنومونی اغلب در صورت پیشرفت عفونت به ذات الریه لخته ای منجر می شود. یک عامل بیماری زا ممکن است در یک بیمار به نوعی از ذات الریه و در بیماری دیگر به نوعی دیگر منجر شود.

برونکوپنومونی
Lobar Pneumonia and bronchopneumonia illustrated.jpg
طبقه‌بندی و منابع بیرونی
تخصصپزشکی ریه
آی‌سی‌دی-۱۰J18.0
آی‌سی‌دی-9-CM485
سمپD001996

پنومونی ممکن است بر اثر آلودگی به باکتریها، ویروسها، قارچها، انگلها یا صدمات شیمیایی و فیزیکی ریه ایجاد شود. اغلب این عوامل می‌توانند موجب برونکوپنومونی هم بشوند.علایم بیماری، تشخیص و درمان بسته به عامل بیماری‌زا مشابه پنومونی است. اینگونه عفونتها به جز انسان در سایر پستانداران نیز دیده می‌شود.

منابعویرایش

  1. "bronchopneumonia". YourDictionary. Retrieved 2020-01-08. citing: Webster's New World College Dictionary, Fifth Edition, Copyright 2014
  2. Elliot Weisenberg, M.D. "Lung - nontumor, Infections, Pneumonia - general". PathologyOutlines. Topic Completed: 1 August 2011
  • فرهنگ پزشکی، دورلند