باز کردن منو اصلی

به عفونت پارانشیم ریه پنومونی می‌گویند. برونکوپنومونی (Bronchopneumonia) وقتی است که عامل بیماری‌زا هم بافت ریه و هم مجاری تنفسی را درگیر نماید. پنومونی ممکن است بر اثر آلودگی به باکتریها، ویروسها، قارچها، انگلها یا صدمات شیمیایی و فیزیکی ریه ایجاد شود. اغلب این عوامل می‌توانند موجب برونکوپنومونی هم بشوند.

برونکوپنومونی
طبقه‌بندی و منابع بیرونی
تخصصپزشکی ریه
آی‌سی‌دی-۱۰J18.0
آی‌سی‌دی-9-CM485
سمپD001996

علایم بیماری، تشخیص و درمان بسته به عامل بیماری‌زا مشابه پنومونی است.

اینگونه عفونتها به جز انسان در سایر پستانداران نیز دیده می‌شود.

منابعویرایش

  • فرهنگ پزشکی، دورلند