برون‌مرکزی

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

برون‌مرکزی یا خروج از مرکز (e) می‌تواند به موارد زیر اشاره داشته باشد: