برکه (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

برکه به معنی آبگیر است. برکه همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: