برگشت یا ریباند یکی از مهمترین بخش‌ها در بازی بسکتبال است.[۱] ریباند در واقع تغییر مالکیت توپ بعد از یک پرتاب ناموفق به سمت سبد است.[۲] این عمل در طی بازی بسکتبال چندین بار تکرار می‌شود. بهترین روش برای ریباند توپ در زیر حلقه انجام حرکت باکس ریباند است که در این حالت حریف را با حرکت باکس کردن به سمت عقب هدایت نموده و مالکیت توپ را بدست می‌آورد.

نمایی از «برگشت» تهاجمی

منابع ویرایش