برگ‌سنجدی

(تغییرمسیر از برگ سنجدی)

برگ‌سنجدی نام رنگی است به رنگ برگ سنجد که از خانوادهٔ رنگ سبز است.

برای تهیهٔ این رنگ از این مواد بهره می‌گیرند: نیل، سود، هیدروسولفیت، زاج پتاسیم (زاج سفید)، روناس و اسپرک.

از این رنگ در صنعت قالی‌بافی ایران استفاده می‌شود.

منابعویرایش