برگ (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

برگ بخشی از ساختار گیاه است.
همچنین برگ ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

مکان‌ها