بزرگراه میان‌ایالتی ۸۱

بزرگراه میان ایالتی ۸۱ (به انگلیسی: Interstate-81، مخفف:I-81) یکی از بزرگراه‌های میان ایالتی آمریکاست؛ که مسیر شمالی-جنوبی داشته و زیرمجموعه دارد.

بین ایالتی ۸۱ marker
بین ایالتی ۸۱
اطلاعات مسیر
طول۸۵۴٫۸۹ مایل (۱٬۳۷۵٫۸۱ کیلومتر)
تقاطع‌های بزرگ
انتهای جنوبی I-۴۰ in داندریدگ، تنسی
  I&#۸۲۰۹;۷۷ near Wytheville, VA

I&#۸۲۰۹;۶۴ from لکسینگتون، ویرجینیا to استنتون، ویرجینیا
I&#۸۲۰۹;۶۶ in Middletown, VA
آی-۷۰ at هیگرزتاون، مریلند
آی-۷۶ / Penna Turnpike at Carlisle, PA
آی-۸۳ at هریسبورگ، پنسیلوانیا
آی-۷۸ at Union Township, PA
آی-۸۰ near هیزلتون، پنسیلوانیا
آی-۴۷۶ / Penna Turnpike near پیتستون، پنسیلوانیا
آی-۸۴ near اسکرانتون، پنسیلوانیا

I-۹۰ / Thruway in سیراکیوز، نیویورک
انتهای شمالیبزرگراه ۱۳۷خطای پودمان:Jct: گرافیک نماد مسیر ناموجود: Ontario Highway 137.svg on Thousand Islands Bridge at Wellesley Island, NY/Hill Island, ON
(TO بزرگراه ۴۰۱خطای پودمان:Jct: گرافیک نماد مسیر ناموجود: Ontario Highway 401.svg)
سامانه بزرگراهی

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "List of Interstate Highways," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_Interstate_Highways&oldid=313777045 (accessed September 14, 2009).

سامانه بزرگراه‌های میان ایالتی  
۴ ۵ ۸ ۱۰ ۱۲ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۹ ۲۰ ۲۲ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۹ ۳۰
۳۵ ۳۷ ۳۹ ۴۰ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۹ ۵۵ ۵۷ ۵۹ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۸ ۶۹
۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ (غ) ۷۶ (ش) ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲
۸۳ ۸۴ (غ) ۸۴ (ش) ۸۵ ۸۶ (غ) ۸۶ (ش) ۸۷ ۸۸ (غ) ۸۸ (ش) ۸۹ ۹۰
۹۱ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۹