بزرگراه میان‌ایالتی ۸۶ (غرب)

بزرگراه میان ایالتی ۸۶ (غرب) (به انگلیسی: Interstate-86، مخفف:I-86(W)) یکی از بزرگراه‌های میان ایالتی آمریکاست؛ که مسیر شرقی-غربی داشته و زیرمجموعه ندارد.

بین ایالتی ۸۶ marker
بین ایالتی ۸۶
اطلاعات مسیر
Maintained by ITD
طول۶۲٫۸۵۰ مایل (۱۰۱٫۱۴۷ کیلومتر)
تقاطع‌های بزرگ
انتهای غربی I&#۸۲۰۹;۸۴ / US-۳۰ near دکلو، آیداهو
  SH-۳۷ in امریکن فالز، آیداهو

SH-۳۹ in American Falls
US-۳۰ in پوکاتلو، آیداهو

US-۹۱ in چاباک، آیداهو
انتهای شرقی I&#۸۲۰۹;۱۵ in چاباک، آیداهو
سامانه بزرگراهی
I&#۸۲۰۹;۸۴ SH-۸۷

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "List of Interstate Highways," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_Interstate_Highways&oldid=313777045 (accessed September 14, 2009).

سامانه بزرگراه‌های میان ایالتی  
۴ ۵ ۸ ۱۰ ۱۲ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۹ ۲۰ ۲۲ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۹ ۳۰
۳۵ ۳۷ ۳۹ ۴۰ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۹ ۵۵ ۵۷ ۵۹ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۸ ۶۹
۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ (غ) ۷۶ (ش) ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲
۸۳ ۸۴ (غ) ۸۴ (ش) ۸۵ ۸۶ (غ) ۸۶ (ش) ۸۷ ۸۸ (غ) ۸۸ (ش) ۸۹ ۹۰
۹۱ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۹