بزرگنمایی تصویر

اصطلاح IMAG یک فرم کوتاه برای "بزرگنمایی تصویر" است که در صنعت تولید سمعی و بصری مورد استفاده قرار می‌گیرد و به تولید کنسرت ویدئو یا تئاتر ویدئو اشاره دارد و به تماشاچیانی که در فاصله‌ای بسیار دور روی صندلی نشسته‌اند این توان را می‌دهد تا جزئیات زبانی- بدنی و همچنین سیمایی بازیگر را ببینند، جزئیاتی که با چشم غیر مسلح دیده نمی‌شوند.[۱][۲][۳][۴]

منابعویرایش

  1. "Staged Right Productions - Projection and IMAG". Archived from the original on 23 May 2012. Retrieved 6 March 2012.
  2. Coppedge, Anthony D. (1 Jan 2006). "Sound and Video Contractors - IMAG in churches". Archived from the original on 29 February 2012. Retrieved 7 March 2012.
  3. "IMAG - Definition by Acronym Finder (IMAG - image magnification, highest ranking result)". Retrieved 7 Mar 2012.
  4. "don't forget the "MAG" in IMAG". cryptofreek.org. 2011-06-06. Retrieved 7 March 2012.