باز کردن منو اصلی

بُزُرگ‌سیاهرَگ‌ها (Venae Cavae) سیاهرگ‌هایی هستند که خون کم‌اکسیژن(اصلاحاً تیره) را از بدن به قلب برمی‌گردانند.

سیاهرگ: بزرگ‌سیاهرگ بالایی
Venenwinkel.png
لاتین vena cava superior, vena maxima
گری subject #172 666
خاستگاه سیاهرگ بازویی‌سری، سیاهرگ تک
پیش‌ساز سیاهرگ‌های اصلی مشترک
MeSH Vena+Cava,+Superior
۱. دهلیز راست ۲. دهلیز چپ ۳. بزرگ‌سیاهرگ بالایی ۴. آئورت ۵. سرخرگ ششی ۶. سیاهرگ ششی ۷. دریچه میترال (دولختی) ۸. دریچه آئورتی ۹. بطن چپ ۱۰. بطن راست ۱۱. بزرگ‌سیاهرگ پایینی ۱۲. دریچه سه‌لتی ۱۳. دریچه ششی

بزرگ‌سیاهرگ‌های بالایی و پایینی را با هم بزرگ‌سیاهرگ‌ها می‌نامند. بزرگ‌سیاهرگ را در فارسی با نام عربی وَرید اَجوَف نیز می‌شناسند. بزرگ‌سیاهرگ‌ها هر دو به دهلیز راست قلب می‌ریزند.

بزرگ‌سیاهرگ بالایی[۱] (که در حیوانات بزرگ‌سیاهرگ پیشین[۲] نامیده می‌شود)، در بالای قلب قرار دارد و از به هم پیوستن سیاهرگ‌های بازویی‌سری چپ و راست تشکیل می‌شود که حامل خون از سر و بازوها هستند. سیاهرگ تک (ورید آزیگوس) نیز به این سیاهرگ می‌ریزد.

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Venae cavae," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed January 6, 2009).

پانویسویرایش

  1. superior vena cava
  2. anterior vena cava