بزرگ‌سیاهرگ زبرین

(تغییرمسیر از بزرگ سیاهرگ زبرین)

بزرگ سیاهرگ زبرین (به عربی: ورید اَجوَف فوقانی) و (به انگلیسی: Superior Vena Cava) [۲] (که در حیوانات بزرگ‌سیاهرگ پیشین[۳] نامیده می‌شود)، در بالای قلب قرار دارد و از به هم پیوستن سیاهرگ‌های بازویی‌سری چپ و راست تشکیل می‌شود که حامل خون برگشتی از سر و بازوها است.

سیاهرگ: بزرگ‌سیاهرگ بالایی
لاتین vena cava superior, vena maxima
گری subject #172 666
خاستگاه سیاهرگ بازویی‌سری، سیاهرگ تک
پیش‌ساز سیاهرگ‌های اصلی مشترک[۱]
MeSH Vena+Cava,+Superior
۱. دهلیز راست ۲. دهلیز چپ ۳. بزرگ‌سیاهرگ بالایی ۴. آئورت ۵. سرخرگ ششی ۶. سیاهرگ ششی ۷. دریچه میترال (دولختی) ۸. دریچه آئورتی ۹. بطن چپ ۱۰. بطن راست ۱۱. بزرگ‌سیاهرگ پایینی ۱۲. دریچه سه‌لتی ۱۳. دریچه ششی

سیاهرگ تک (ورید آزیگوس) نیز به این سیاهرگ می‌ریزد. بزرگ سیاهرگ زبرین خون نیمه فوقانی بدن (به جز قلب) را به دهلیز راست منتقل می کند.

آناتومی ویرایش

سیاهرگ ونا کاوای فوقانی(SVC) [۴] از سطح تحتانی نخستین ناحیه غضروفی-دنده ای راست شروع شده و به صورت عمودی از پشت سطوح بین دنده ای دوم و سوم در سطح غضروفی-دنده ای سوم وارد دهلیز راست می گردد. در نیمه تحتانی توسط بافت فیبروی پریکاردیوم پوشیده می شود.

منابع ویرایش

پانویس ویرایش

  1. common cardinal veins
  2. superior vena cava
  3. anterior vena cava
  4. Superior Vena Cava