بزمجه‌چهرگان

تیره‌ای از پیاله‌سوسماران
بزمجه‌چهرگان
Varanops brevirostris2DB.jpg
بزمجه‌چهرگان، Varanopidae
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: هم‌کمانان
راسته: پلیکوسور

بزمجه‌چهرگان (نام علمی: Varanopidae) نام یک تیره از راسته پلیکوسور است.

Tseajaia campi

مرداب‌پا

آب‌پرده‌داران

ریشه‌بینی spp.

Protorothyris archeri

هم‌کمانان

Caseasauria

Ianthodon schultzei

سنگفرش‌خزندگان

Sphenacodontia

ماردندانان

آرکائوتیریس

وارانوسور

ماردندان spp.

استرئوفالودون

Varanopidae

باستان‌شکارچی

Pyozia mesenensis

Mycterosaurinae

میکتروسور

?الیوتسمیتیا (BP/1/5678)

هلئوسور

مسنوسور

Varanopinae

Varanops brevirostris

Watongia meieri

بزمجه‌دندان

روتیرومیا

ایروسور

ایروسور

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش