بزمجه‌چهرگان

تیره‌ای از پیاله‌سوسماران

بزمجه‌چهرگان (نام علمی: Varanopidae) نام یک تیره از راسته پلیکوسور است.

بزمجه‌چهرگان
بزمجه‌چهرگان، Varanopidae
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: هم‌کمانان
راسته: پلیکوسور

Tseajaia campi

مرداب‌پا

آب‌پرده‌داران

ریشه‌بینی spp.

Protorothyris archeri

هم‌کمانان

Caseasauria

Ianthodon schultzei

سنگفرش‌خزندگان

Sphenacodontia

ماردندانان

آرکائوتیریس

وارانوسور

ماردندان spp.

استرئوفالودون

Varanopidae

باستان‌شکارچی

Pyozia mesenensis

Mycterosaurinae

میکتروسور

?الیوتسمیتیا (BP/1/5678)

هلئوسور

مسنوسور

Varanopinae

Varanops brevirostris

Watongia meieri

بزمجه‌دندان

روتیرومیا

ایروسور

ایروسور

منابع

ویرایش

پیوند به بیرون

ویرایش